Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Okrasné trávníky
Užitkové trávníky
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Krajinné trávníky
Ostatní trávníky
Střešní extenzivní trávníky
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
uzitkove_travniky 2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

2.2 Užitkové trávníky

Kategorii užitkových trávníků můžeme rozdělit do čtyř skupin: standardní (RSM 2.1), pro sušší podmínky (RSM 2.2), hřišťové (RSM 2.3) a užitkové trávníky bylinné (RSM 2.4).

2.2.1 Užitkové trávníky – standard

RSM 2.1 Užitkový trávník standard Minimální vhodnost odrůd
Psineček tenký 5 % 6
Kostřava červená trsnatá 30 - 50 % 6
Kostřava červená dlouze výběžkatá 5 - 15 % 5
Kostřava červená krátce výběžkatá 5 - 15 % 6
Lipnice luční 1 15 - 35 % 7
Lipnice luční 2 5 - 15 % 6

Vytváří dobrý až výborný estetický dojem. Vhodný je pro všechna stanoviště, kromě extremně suchých. Zátěž nízká až střední. Dobře odolává nepravidelné sezónní zátěži. Používá se v resortu veřejné zeleně, sídlišť ale i do zahrad rodinných domů. Vyznačuje se hustějším, ale spíše drsnějším drnem, nižší tvorbou nadzemní biomasy. V porostu vytrvává většinou 8 až 12 let. Vyžaduje průměrnou úroveň ošetřování (6 - 8 kosení za rok), případně regenerační přihnojování. Kromě druhů uvedených v tabulce je možný přísev 0,2 % sedmikrásky.

   Standardní užitkový trávník v La Défence   Standardní užitkový trávník s příměsí
  sedmikrásky v Melcku

2.2.2 Užitkové trávníky – sušší podmínky

RSM 2.2 Zatížení nízké až střední Zatížení střední až vysoké Minimální vhodnost odrůd
Kostřava ovčí 10 - 20 % - 6
Kostřava červená trsnatá 15 - 35 % - 6
Kostřava červená dlouze výběžkatá 5 - 15 % - 5
Kostřava červená krátce výběžkatá 5 - 15 % - 6
Jílek vytrvalý - 10 % 6
Lipnice luční 1 15 - 35 % - 7
Lipnice luční 2 10 - 20 % 20 % 6
Kostřava rákosovitá - 70 % 5

Vhodný na extremně suchá stanoviště, kde nemůže být využit standardní užitkový trávník. Uplatňuje se v sídlištní zeleni a na zahradách. Nároky na ošetřování podle zátěže. Ve směsi musí být zastoupeny druhy odolné vůči suchu (kostřava ovčí, kostřava rákosovitá). Možný je přísev 0,2 % sedmikrásky nebo černohlávku.

2.2.3 Užitkové trávníky - hřišťové

RSM 2.3 Normální podmínky Stín a vlhko
Jílek vytrvalý 1 15 - 25 % 15 - 25 %
Jílek vytrvalý 2 5 - 15 % 5 - 15 %
Lipnice luční 1 10 - 30 % 10 - 30 %
Lipnice luční 2 5 - 15 % 5 - 15 %
Kostřava červená trsnatá 10 - 30 % 10 - 30 %
Kostřava červená dlouze výběžkatá 5 - 15 % 5 - 15 %
Kostřava červená krátce výběžkatá 5 - 15 % 5 - 15 %
Lipnice nízká - 5 %

Vhodný pro rekreační plochy a domácí zahrady. Nároky na ošetřování jsou střední. Druhy by měly být odolné vůči zátěži a měly by mít schopnost rychlé regenerace. Na zastíněná míst je možné do směsi použít 5 % lipnice nízké. Není určen pro intenzivně zatěžované fotbalové trávníky.

2.2.4 Užitkové trávníky - bylinné

RSM 2.4

Užitkový trávník bylinný

Psineček tenký 5 %
Poháňka hřebenitá 5 %
Kostřava ovčí 5 - 15 %
Kostřava červená trsnatá 10 - 20 %
Kostřava červená dlouze výběžkatá 20 - 40 %
Kostřava červená krátce výběžkatá 10 - 20 %
Lipnice luční 10 - 20 %
Lipnice obecná 2 %
Bylinné druhy 3 %

Estetická funkce bylinných trávníků je zajištěna různobarevností květů. Trávníky mají širokou druhovou diverzitu. Přítomny jsou zde nejenom trávy, ale také byliny (řebříček obecný, sedmikráska chudobka, svízel syřišťový, pampeliška obecná, kopretina bílá, jitrocel prostřední, černohlávek obecný, pryskyřník hlíznatý, mateřídouška, hvozdík) a jeteloviny (štírovník růžkatý). Druhová diverzita je také v oblasti živočišné říše (motýli, hmyz). Trávník velmi dobře plní protierozní funkci, ale může se zde objevit problém pylových alergií. Vyžaduje nižší úroveň péče.

   Užitkový trávník bylinný   

  Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující