Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Okrasné trávníky
Užitkové trávníky
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Krajinné trávníky
Ostatní trávníky
Střešní extenzivní trávníky
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
sportovni_travniky 2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

2.3 Sportovní trávníky

   Staré Město u Uherského Hradiště    Brno - Královo Pole

Sportovní pravidelně zatěžované trávníky pro kopanou patří k nejvíce namáhaným trávníkům. Kromě krátké zimní přestávky a přestávky po skončení hlavní hrací sezóny využívané k regeneraci (zpravidla na přelomu června a července) jsou zatěžovány prakticky celoročně. Základ tvoří 2 až 3 druhy trav a více odrůd. Rozlišujeme dva typy směsí pro fotbalové trávníky: nově zakládaný (RSM 3.1) a regenerační (RSM 3.2.). Může existovat i alternativa u níž v nově zakládaném trávníku převažuje jílek vytrvalý (60 %), případně je k jílku vytrvalému a lipnici luční přidána kostřava červená (podíl 50:35:15 %). Vzhledem k zastínění bývá někdy do směsí pro fotbalové trávníky doplňováno také 5 % lipnice nízké.

RSM 3.0 Nově založený (RSM 3.1) Regenerační (RSM 3.2) Minimální vhodnost odrůd
Jílek vytrvalý 1 20 - 30 % 80 - 100 % 7
Jílek vytrvalý 2 10 - 20 % - 6
Lipnice luční 1 15 - 35 % 0 - 20 % 6
Lipnice luční 2 10 - 30 % - 5
Lipnice luční 3 10 - 20 % - 5

2.3.1 Sportovní trávníky - nově založené

Druhy by měly snášet vysokou zátěž. Odolné by měly být nejenom vůči sešlapávání, ale také vůči skluzu (drsnost listů, pevný kořenový systém). Schopnost rychlé regenerace po poškození. Tolerantní ke střední až nižší výšce kosení (3 - 4 cm) a také k častému kosení (min. 3krát v týdnu). Sportovní trávníky jsou náročné na výživu (250 - 350 kg.ha-1).

2.3.2 Sportovní trávníky - regenerační

U regenerační směsi je alternativou i varianta jen čistého jílku vytrvalého, případně 5% přídavek lipnice nízké. Výsevek při použití regenerační směsi zvýšen na 30 g.m-2, z důvodu méně příznivých pro klíčení a vzcházení osiva (konkurence starého drnu).

Kdy provádět rekonstrukci fotbalového trávníku?

Hodnocení pokryvnosti (EU):

2.3.3 Sportovní trávníky - tenisové trávníky

Odolnost proti vysoké krátkodobé zátěži, zvláště při tlaku a skluzu. Plošná vertikální vyrovnanost drnu a jeho rovnoměrná drsnost. Schopnost rychlé regenerace. Zvýšená úroveň infiltrace vody. časté kosení (min. 1x za den v sezóně). Směsi tvoří 2 - 4 druhy, spíše méně odrůdové.

Druhy Tenisové hřiště s jílkem Tenisové hřiště bez jílku
Lipnice luční 40 - 50 % 30 %
Jílek vytrvalý 30 - 35 % -
Kostřava červená trsnatá 10 - 20 % 30 %
Kostřava červená krátce výběžkatá 10 % 30 %
Psineček tenký 10 % 10 %

  Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující