Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

klíčová aktivita 4KA 4 - podpora systematické práce s Ph.D. studentyStartovací pozice pro doktorandy

    Realizované akce

Přímá podpora studentů na zahraničních konferencích

    Realizované akce

předběžné oponentury dokončovaných disertačních prací

    Realizované akce

soutěž o nejlepší vědeckou publikaci studentů doktorského studia