Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

klíčová aktivita 5KA 5 - seminář Úvod do doktorského studia

    Realizované akce