Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru

klíčová aktivita 1KA 1 - Zapojení do mezinárodních sítí a projektů výzkumu a vývoje

    Realizované akce

Zahraniční stáže studentů a akademických pracovníkůkonference

    Realizované akce