Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Pastva zvířat
Pastevní systémy
Pastevní porost
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
pastva 10 Pastva

10 Pastva

Pastva představuje přirozený způsob využívání travních porostů. Jedná se o přirozený způsoby výživy většiny hospodářských zvířat. Podle Stehlíka et al. (1976) dosahují pastevně odchovávaná zvířata vyššího věku, vyšší celoživotní produkce a jejich užitková i plemenná hodnota je vyšší. Pastva podporuje dominanci jemných výběžkatých druhů trav (lipnice luční, kostřava červená) a jetelovin (jetel plazivý), přispívá ke snížení výskytu plevelných a málo hodnotných druhů.

Pastva ovlivňuje pohyb zvířat. Díky přiměřenému pohybu je podpořen vývin tělesné stavby, pevnost končetin a mechaniku kostry. Na druhou stranu nadměrný pohyb ve svažitém terénu vede ke snížení užitkovosti, zvyšuje se únava a omezuje doba pasení. UV záření ničí choroboplodné zárodky, je podpořena tvorba vitamínu D, sluneční záření na horských pastvinách působí na zvýšení množství červených krvinek (zintenzivní se krevní oběh a látková výměna). Nevýhodou je kontakt zvířat s vnitřními a vnějšími parazity.

   Pastevní porosty najdeme ve střední Evropě    ...stejně jako ve středozemí


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  05. 01. 2010
Následující