Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
Konzumenti 7 Konzumenti

7 Konzumenti

Travní porost má ve srovnání s lesním ekosystémem jednoduchou vertikální strukturu. Ekologické prostory tvoří vrcholová část květenství, střední vrstvu zaujímají stonky, listy a listové pochvy, přízemní vrstvu listové růžice, trsy a stařina, opad a mech na povrchu půdy osídluje epigeon a půdu edafon.

7.1 Fytofágové

Konzumují část primární produkce. Obratlovci konzumují 10 - 12 % nadzemní biomasy. Můžeme je rozdělit na herbivory konzumující nadzemní biomasu, granivory konzumující semena, radicivory konzumující kořeny, polymivory konzumující pyl. Bezobratlí konzumují 5 - 9 % nadzemní biomasy. Bylinnou vrstvu osídlují dvojkřídlí, blanokřídlí, ploštice, rovnokřídlí nebo chvostoskoci. Povrch půdy osídlují chrobáci, mravenci, roztoči, škvoři nebo sekáči.

7.2 Predátoři

Kořistí predátorů 1. stupně jsou fytofágové. Predátoři 1. stupně jsou kořistí pro predátory 2. a 3. stupně. Predátoři většinou přecházejí také do jiných biotopů. Především se jedná o savce (liška, lasice, krtek), ptáky (káně, sokol), plazy (ještěrky, užovky), obojživelníci (žáby). Mezi hmyzí predátory patří stonožky nebo pavouci.

7.3 Paraziti

Hostiteli jsou fytofágové nebo predátoři. Mohou být napadány parazity 2. stupně (hyperparazity).

7.4 Detrivoři a saprofágové

Využívají odumřelou rostlinnou biomasu. Mohou být napadány predátory a parazity.

7.5 Omnivoři

Omnivoři (všežravci) konzumují rostlinný i živočišný materiál.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  01. 01. 2010
Následující