Úvod
Travní ekosystémy ve světě
Travní ekosystémy v ČR
Funkce travních ekosystémů
Ekologické faktory
Producenti
Reducenti
Konzumenti
Ošetřování
Hnojení
Pastva
Kvalita píce
Typologie
Podklady do cvičení

 
        © 2009
Untitled Document 6 Reducenti

6 Reducenti

Na 1 m2 do hloubky 30 cm je přibližně 109 - 1010 prvoků (Protozoa), 106 - 107 hlístů (Nematoda), 105 roztočů (Acarina), 105 chvostoskoků (Collembola), 105 červů (Enchytraeidae) a 200 - 800 žížal (Lumbricidae).

Reducenti mají význam pro půdotvorný proces. Jednotlivé skupiny jsou specializované na různé opady. Požírají nebo rozdrobují odumřelý rostlinný materiál. Větší část materiálu přechází nestrávena do dalšího rozkladného procesu. Postupným promísením oganické a anorganické hmoty vzniká organo-minerální materiál půdy.

Žížaly vytváří v půdě velké množství chodbiček (1000 m2). Díky tomu dochází k provzdušnění půdy, rychlému rozkladu organické hmoty, lepšímu pronikání kořenů rostlin do půdy a tvorbě jílovo-humusového komplexu. Na 1 ha travního porostu najdeme 5 - 12 mil žížal, extrém je 100 - 200 mil. Představuje to 1000 - 4000 kg biomasy. Na 1 g tělesné hmotnosti spotřebují až 300 mg půdní sušiny.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Michal Večerek, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  01. 01. 2010
Následující