Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Okrasné trávníky
Užitkové trávníky
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Krajinné trávníky
Ostatní trávníky
Střešní extenzivní trávníky
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
okrasne_travniky 2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

2.1 Okrasné trávníky

RSM 1.1 Nároky na ošetřování velmi vysoké Nároky na ošetřování vysoké Minimální vhodnost odrůd
Psineček tenký 15 % - 6
Psineček výběžkatý 15 % - 6
Kostřava červená trsnatá 30 % 40 % 6
Kostřava červená krátce výběžkatá 25 % 30 % 6
Kostřava červená dlouze výběžkatá 15 % 30 % 5

Hlavním úkolem okrasných trávníků je především působit esteticky. Vysoké požadavky jsou kladeny na jemný, plně zapojený, hustý až velmi hustý drn. Většinu vegetačního období by si tyto plochy měly udržet sytě zelenou barvu, zejména časně na jaře. Předpokládá se, že reprezentační trávníky budou tvořit málo hmoty, ale současně budou mít rychlou regenerační schopnost po poškození. Do kategorie okrasných trávníků se řadí intenzivně ošetřované parkové porosty, parterové a atriové trávníky, různé reprezentační trávnaté plochy, nesešlapávané zahradní trávníky. Patří sem také extenzivně pěstované trávníky výsypových louček nebo urnových hájů. Úroveň ošetřování okrasných trávníků značně ovlivňuje jejich vzhled, proto je úroveň ošetřování u okrasných trávníků poměrně vysoká. Důležité je dodržovat vyšší úroveň N + PK hnojení. Samozřejmostí by měla být také závlaha. Použité druhy by měly být tolerantní k nízkému a častému kosení. Používat by se měly kvalitní sekačky. Posekanou hmotu je třeba sbírat, aby se zamezilo plstnatění trávníku. Vytrvalost okrasného trávníku je střední až delší (6 - 8 let).

   Okrasný trávník v Louvru    Okrasný trávník v areálu firmy Zehentbauer

Na kvalitu trávníku má rozhodující vliv botanické složení. Aby se docílilo homogenity okrasného trávníku je důležité volit kvalitní úzkolisté odrůdy. Základní směsi pro okrasné trávníky by měly tvořit kostřavy červené, především jejich trsnaté a krátce výběžkaté formy, které vytvářejí hustý jemný drn. Do směsí pro suchá stanoviště je vhodným doplňkovým druhem kostřava ovčí, která zvyšuje suchovzdornost a jemnost porostu. Ve směsích pro vlhká a střední stanoviště se kostřavy červené doplňují psinečkem tenkým, aby se zvýšila hustota a odolnost trávníku vůči velmi nízkému kosení.Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující