Kyselina fytová

Kyselina fytová představuje asi 50 - 85 % fosforu v semenech obilovin, olejnin a luštěnin. Obsah kyseliny fytové v semenech obilovin je uváděn takto (Reddy a kol. 1982):

Obilovina
Množství
ječmen 0,97 - 1,16 %
oves 0,79 - 1,01 %
žito 0,97 %
pšenice 0,62 - 1,35 %
kukuřice 0,89 - 0,99 %
rýže 0,34 - 0,89 %

Její obsah v endospermu je malý, v povrchových vrstvách semen naopak vysoký. Obsah kyseliny fytové v rostlinách kolísá. Je ovlivněn odrůdou, klimatem, zavlažováním, typem půdy i umělým hnojením. Fosfor obsažený v kyselině fytové může být organismy využit až po enzymové hydrolýze fytásou Mikroorganismy jsou hlavním činitelem rozkladu kyseliny fytové v trávicím traktu U dospělých přežvýkavců je využití fosforu kyseliny fytové bezproblémové. Díky mikroorganismům v bachoru přežvýkavců je kyselina fytová rozložena a fosfátové ionty vstřebány. U zvířat s jednoduchým žaludkem je využití fytátového fosforu obecně malé.

Hlavním místem hydrolýzy kyseliny fytové je u prasat zadní část trávicího traktu, bohatě osídlená mikroorganismy. Po přídavku komerční fytásy do krmné směsi se hydrolýza v přední části trávicího traktu zvýšila trojnásobně Drůbež využívá fosfor kyseliny fytové jen omezeně, jeho využití kolísá v širokých mezích, od nuly do 50 %.

 
Created by: Ivo