Třísloviny

Fenolické látky představují v rostlinách velmi rozsáhlou a chemickým složením různorodou skupinu. To mu odpovídají i odlišné fyzikální a chemické vlastnosti i biologické účinky.

Třísloviny s tradičně dělí do dvou skupin: na hydrolyzovatelné (HT) a kondenzované (KT).Rozhodující co do výskytu i nutričních účinků na hospodářská zvářata jsou kondenzované třísloviny.

Výraznou vlastností tříslovin je schopnost vytvářet pevné komplexy s bílkovinami, což podstatně ovlivňuje jejich nutriční a toxikologické účinky.

Biologické účinky

Třísloviny mají příznivé i nepříznivé účinky na krmnou hodnotu. Při vydokých obsazích snižují příjem krmiva, stravitelnost bílkovin a sacharidů a užitkovost zvířat. Při nízkých až středních obsazích brání u přežvýkavců nadmutí a zvyšují tok neamoniakálního dusíku a esenciálních aminokyselin z bachoru, čímž zvyšují využitelnost krmiva.

Obsah kondenzovaných tříslovin v lyofilizovaných vzorcích píce v % suš (KALAČ a MÍKA, 1997):

  • čirok nízkotříslovinový - 0,14 %
  • čirok vysokotříslovinový - 1,18 %
  • ječmen - 0,11 %
  • tritikale - 0,09 %
  • bavlníkové semeno - 1,60 %
  • řepkové semeno - 0,48 %
  • sojové boby - 0,10 %

Možnosti omezení účinku

Pro semena, zejména pro bob obecný, hrách a čirok, je nejúčinnější cestou šlechtění. U bobu a hrachu se linie neobsahující KT identifikují snadno, protože mají pouze bílé květy. KT jsou u bobu obecného považovány za nejzávažnější z přítomných antinutričních látek. Pěstování beztříslovinových odrůd však může být spjato s vyšší náchylností k chorobám a tím nižšími výnosy.

 
Created by: Ivo