Inhibitory proteáz

Z výživářského hlediska lze považovat za nejvýznamnější inhibitory trypsinu a chymotrypsinu. Jsou to polypeptidy a bílkoviny vytvářející s proteolytickými enzymy poměrně stabilní komplexy, které pak mají sníženou enzymovou aktivitu. V semenech bobu je jejich obsah v osemení dokonce dvojnásobný než v dělohách. Inhibitory proteáz mají dle KALAČE a MÍKY (1997) tyto fyziologické účinky:

  • potlačují růst zvířat
  • omezují štěpení bílkovin a jejich stravitelnost u drůbeže, avšak u hlodavců jen v malé míře
  • vyvolávají hypertrofii a hyperplasii slinivky a zvýšenou syntézu trypsinu a chymotrypsinu (vzrůstá potřeba methioninu a cysteinu)
  • způsobují endogenní ztráty dusíku a síry
  • stimulují tvorbu cholecystokininu i dalších látek, které podporují sekreci enzymů ze slinivky břišní
  • dospělá zvířata jsou vůči inhibitorům proteáz méně vnímavá
  • aj.

Možnosti omezení negativních účinků inhibitorů proteáz podle KALAČE a MÍKY 1997:

  • šlechtění a genové inženýrství luskovin (snaha o vyšlechtění termolabilních odrůd)
  • tepelná úprava s možností přidání alkalických křemičitanů
  • příslušné technologické postupy (extruze).
 
Created by: Ivo