minerální HNOJIVA - vápenatá

| s uhličitanovou formou vápníku | s žíravou formou vápníku | se síranovou formou vápníku | s křemičitanovou formou vápníku speciální vápenatá hnojiva | zásady vápnění půd | sádrování zasolených půd |


vápenatá hnojiva s žíravou formou vápníku

| Pálené vápno | Hydraulické vápno – Varinit | Acetylenové vápno


     Tato skupina hnojiv je charakteristická tím, že působí silně alkalicky (více než uhličitany), reaguje velmi rychle a stimuluje biologickou činnost v půdě, což může zejména na lehkých půdách vést k nežádoucímu rozkladu organické hmoty a silné mobilizaci živin do půdního roztoku.

Pálené vápno

     Jeho základem je oxid vápenatý s oxidem hořečnatým. Získává se pálením vápenců při teplotách 900 – 1500oC až do vypuzení CO2. Pro zemědělce se vyrábí pálené vápno hnojivé – hrubě nebo jemně mleté s obsahem 90 – 96 % CaO. Pokud obsahuje nad 10 % MgO, jde o hnojivé vápno hořečnaté. Pro rychlou účinnost se používá hlavně na střední a těžké půdy. Pro zemědělce se dodává vápno vzdušné jemné mleté, druh B.  

nahoru


Hydraulické vápno – Varinit

     Směs páleného vápna s nedopáleným vápencem, která vzniká při výrobě cementu. Jemný prach, který se zachycuje v cyklonech, obsahuje 40 – 60 % CaO + MgO. Vápník a hořčík se nachází ve formě oxid- a silikátů. Podle zpracovávané suroviny může obsahovat 1 –5 % draslíku. V účinnosti je rovnocenné mletým vápencům.

nahoru


Acetylenové vápno

     Jedná se rovněž o směsné hnojivo, jeho podstatou je Ca(OH)2 a CaSiO3. Vzniká při výrobě acetylenu za sucha. Páchne po acetylenu, obsahuje přes 40 % CaO. Je vhodné pro vápnění těžkých půd na podzim nebo na jaře alespoň 14 dnů před setím.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 14:15
 


    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno