minerální HNOJIVA - vápenatá

| s uhličitanovou formou vápníku | s žíravou formou vápníku | se síranovou formou vápníku | s křemičitanovou formou vápníku speciální vápenatá hnojiva | zásady vápnění půd | sádrování zasolených půd |


vápenatá hnojiva s křemičitanovou formou vápníku


     Vápník je v těchto hnojivech vázán na anion kyseliny křemičité ve formě snadno hydrolyzovatelných křemičitanů. Do této skupiny patří hnojiva, která vznikají jako vedlejší produkty při výrobě železa a oceli. 

Vysokopecní vápenaté strusky

     Vyrábějí se drcením a mletím odpadních strusek, vznikajících při zušlechťování železné rudy s malým obsahem fosforu.

  1. Vysokopecní vápenatá struska hnojivá mletá – obsahuje min. 40 % CaO, 3 – 5 % MgO. Barva šedá, obsahuje příměs S, Fe, K a řady ME. Obsah železa nesmí překročit 2 %.

  2. Martinská vápenatohořečnatá struska mletá – odpad při výrobě oceli. Má šedohnědé zbarvení, obsahuje kolem 40 % CaO, 6 – 9 % MgO, 13 – 15 % SiO2, 13 – 20 % FeO, 4 – 8 % Fe2O3, 5 – 8 % MnO, 4 – 8 % Al2O3, 1,5 – 1,7 % Cr2O3. Její zapravení do půdy se doporučuje až asi za 2 týdny po rozmetání.

  3. Vápenatá elektrostruska – je odpadem v elektrických pecích při výrobě oceli redukčním způsobem. Stejně jako u vysokopecní strusky je požadována pro použití v zemědělství je nutná jemnost mletí. Obsahuje kolem 42 – 49 % CaO, 8 – 10 % MgO, přibližně 2 % Mn a stopy mikroelementů. Má stejnou účinnost jako vápenec.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:50
 


    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno