minerální HNOJIVA - vápenatá

| s uhličitanovou formou vápníku | s žíravou formou vápníku | se síranovou formou vápníku | s křemičitanovou formou vápníku speciální vápenatá hnojiva | zásady vápnění půd | sádrování zasolených půd |


vápenatá hnojiva se síranovou formou vápníku


     Do této skupiny patří jediné hnojivo – sádra, CaSO4. Získává se mletím sádrovce a čistá obsahuje 32,5 % CaO. Protože přirozený sádrovec se vyskytuje málo, využívá se více odpadní fosfosádra od výroby kyseliny fosforečné. Je to hnojivo fyziologicky kyselé a slouží jako meliorační prostředek pro zúrodňování zasolených půd. K odstranění půdní kyselosti ji využívat nelze, protože je to sloučenina silné kyseliny a silné zásady. Po vytěsnění H+ z nenasyceného sorpčního komplexu vápníkem ze sádry do půdního roztoku se s ionty SO42- vytvoří H2SO4 a tím se ještě více prohloubí půdní kyselost.

    V posledních letech je možno použít také odpadní sádrovec Pregips H. Pregips H , hydratovaný síran vápenatý – CaSO4 . 2 H2O, je práškové hnojivo obsahující vápník a síru. Pregips H je syntetický síran vápenatý vyrobený neutralizací vyčleněných kyselých vod z výroby titanové běloby vodnou suspenzí velmi jemně mletého vápence. Hnojivo je určeno pro základní hnojení sírou a vápníkem zemědělských plodin ve všech půdních a klimatických podmínkách.

nahoru


autoři textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. a Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:51
 


    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno