minerální HNOJIVA - vápenatá

| s uhličitanovou formou vápníku | s žíravou formou vápníku | se síranovou formou vápníku | s křemičitanovou formou vápníku speciální vápenatá hnojiva | zásady vápnění půd | sádrování zasolených půd |


vápenatá hnojiva s uhličitanovou formou vápníku

| Mleté vápence | Slíny a opuky | Saturační kaly (cukrovarnická šáma) | Lihovarská šáma | Fenolové vápno |


     Ve všech těchto hnojivech je vápník vázán převážně na anion CO23-. Jsou ve vodě nepatrně rozpustná (v 1 litru vody 13 mg CaCO3), dobře však již ve slabých kyselinách, rozpustnost může být značně ovlivněna chemickým složením a jemností mletí. Vápník z uhličitanových hnojiv působí na změnu půdní reakce pozvolněji, ale účinek má dlouhodobější.

Mleté vápence

     Vyrábí se drcením, mletím a proséváním vápenatých hornin nebo naplavenin. Podle obsahu příměsí je různá barva výrobku. O kvalitě rozhoduje obsah vápníku, jemnost mletí a chemické složení. Se stoupající jemností mletí se zvyšuje celkový povrch rozemletých částic a tím i jeho styk s půdním prostředím, rozpustnost a účinnost.

     Podle obsahu CaCO3 rozeznáváme vápence vysokoprocentní (nad 90 % CaCO3), vápence střední kvality (80 - 90 % CaCO3), vápence nízkoprocentní (60 - 70 % CaCO3).

     V seznamu registrovaných hnojiv jsou uvedeny výrobky s následujícími názvy: /Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)/

 • -         Agrocarb 0,2 - 0,5 VA - drcený a tříděný vápenec

 • -         Agrocarb 0 - 0,2 VA - drcený a tříděný vápenec

 • -         Agrocarb BH, mletý vápenec, druh B - dovoz ze Slovenska

 • -         Vápenec jemně mletý, druh B

 • -         Vápenec mletý 6/VI, druh B

 • -         Vápenec mletý 7/V, druh B

 • -         Vápenec mletý, druh B

 • -         Vápenec mletý, druh A

 • -         Vápenec mletý IV/7, druh B

 • -         Vápenec mletý V/7, druh B

 • -         Vápenný kal pro hnoje

 • -         Zblovický vápenec, druh B

     Mezi mleté vápence řadíme také vápenec dolomitický (vápenec s obsahem MgCO3 nad 10 %). Jedná se vlastně o jemně mletý uhličitan hořečnatovápenatý CaMg(CO3)2, nebo o CaCO3+MgCO3.

 Podle obsahu MgCO3 rozlišujeme následující druhy:

 • - vápenec 0 - 10 % MgCO3

 • - dolomitický vápenec 10 - 23 % MgCO3

 • - vápenatý dolomit 23 - 41 % MgCO3

 • - dolomit 41 - 46 % MgCO3

     Pro zemědělce je vyráběn AGRAKARBON, vápnitý dolomit, ze Slovenska se dováží Agrodol BC, vápnitý dolomit, z Polska Agrodol NW a RO vápnitý dolomit drcený. Z Německa Dolokorn, granulovaný vápnitý dolomit a Dolosul, granulovaný vápnitý dolomit. Z našich výrobků jsou to dolomit hrubě mletý, vápnitý dolomit drcený, vápnitý dolomit písčitý a Varinský dolomit, druh B.

nahoru


Slíny a opuky

     Hnojiva místního významu, jsou to v podstatě směsi vápenců s jílem, hlínou či pískem. K vápnění jsou vhodné obsahují-li alespoň 25 % CaCO3 , protože jinak doprava na velké vzdálenosti není rentabilní. Při vysokých dávkách mohou mít i dobré meliorační účinky – slíny písčité na těžkých půdách, slíny jílovité na lehkých půdách. Opuky křídové (luční křídy) mají vyšší % CaCO3, např. tzv. „Kurovina“ v povodí řeky Moravy obsahující až 60 % CaCO3.

nahoru


Saturační kaly (cukrovarnická šáma)

     Vznikají jako odpad při zpracování cukrovky ve formě CaCO3. Jedná se o proces čeření a saturace řepné šťávy, ke které se přidává vápenné mléko (Ca(OH)2), které odstraní nečistoty a následným vháněním CO2 se sráží velmi jemný CaCO3 a oddělí se v kalolisech a po částečném odvodnění (na 50 % H2O) se ukládá na skládku.

     Na hmotnost řepy připadá 6,5 – 8 % saturačních kalů. Hnojivo obsahuje 48 % H2O, 26 % CaO, 2 % MgO, 0,2 % N, 0,18% P, 0,16 % K, 12 % organických látek (z toho 2 % sacharózy jako výborný zdroj pro půdní mikroflóru).

nahoru


Lihovarská šáma

Je to odpadní vápenaté hnojivo, které vzniká při výrobě potaše v lihovarech. Vyskytuje se jako šáma černá a bílá. Bílá – má vyšší obsah vápníku a nižší obsah org. látek, obsahuje 50 % CaO, 0,02 % N, 0,11 % P, 0,42 % K, 2 – 3 % org. látek. Černá – vyznačuje se nižším obsahem vápníku a má více org. látek. Obsahuje 30 % CaO, 0,4 – 1,5 % N, 0,2 % P, 1,5 – 2,5 % K, 12 – 20 % org. látek. Lihovarská šáma je poměrně kvalitní hnojivo jako saturační kaly cukrovarnické, ale pro malou produkci má omezený význam.

nahoru


Fenolové vápno

Jedná se o odpad z chemických závodů v Záluží v Krušných horách a v Ostravě. Jsou to silně vodnaté kaly, obsahují jemně vysrážený CaCO3 s obsahem 0,8 – 2 % fenolů. Po vysušení vznikne jemný načervenalý prášek s obsahem 98 % CaCO3, páchnoucí po fenolech. Fenoly se v půdě velmi rychle rozkládají.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:52
 

 

Mletý vápenec


Fenolové vápno

    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno