železo

| železo | mangan | bór | zinek | molybden | měď | kobalt |

  | význam železa | symptomy nedostatku a nadbytku železa |


            Příjem železa rostlinou probíhá mladými částmi kořenového systému, a to převážně jako Fe2+, Fe3+ nebo ve formě Fe-chelátů. Jeho příjem antagonisticky ovlivňují Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+ > Cr2+ > Mn2+. Vedle příjmu působí uvedené prvky i na translokaci a utilizaci železa . K nim se řadí ještě Ca2+, Mg2+, K+, Cd2+. Sorpce železa rostlinou probíhá pod metabolickou kontrolou aktivně. Železo je přijímáno do rostliny pomocí specifických reduktáz a v buňce je převáděno na chelátovou formu nebo je ve vnějším prostředí v chelátové vazbě a soutěží s endogenními chelátory, případně do buňky proniká chelát celý.

            V rostlině se železo pohybuje většinou ve formě oligopeptidických chelátů. Pohyblivější jsou cheláty Fe2+. Fe2+ je však snadno oxidován na Fe3+, v chelátu se uvolní a zůstává v metabolicky inaktivní formě ve volných prostorách pletiv. To pak vede k indukované chloróze.

            Rostlina sama vylučuje chletátotvorné látky, které jsou využívány na vazbu těžkých kovů přítomných v půdním roztoku (Cu, Zn). Velmi významné je konkurenkční působení iontu Ca2+ na příjem železa. Na silně vápenatých půdách přítomný vápník omezuje příjem Fe a zesiluje chlorózu. S tím silně souvisí i vliv pH společně s vysokým obsahem Ca2+ podmiňuje srážení i oxidaci Fe2+ na Fe3+ a ve vodivých pletivech se tvoří nerozpustné soli železitých fosfátů. Podobný účinek na srážení Fe má i HCO3- a OH-, které vedou ke vzniku Fe(OH)2. Intenzívní příjem NO3- snižuje příjem Fe pravděpodobně proto, že při redukci nitrátu vznikají OH-, které alkalizují buněčnou šťávu. Naopak NH4+ kationt příjem Fe podporuje v důsledku snížení pH.

            Vlastní pohyb železa a jeho distribuce v rostlině je velmi malý. Proto se příznaky deficience objevují u mladých listů, zatímco starší listy a tkáně jsou zelené. Mladé části rostlin zvláště u ovocných dřevin, jsou tak závislé na nepřetržitém dodávání Fe xylémem nebo aplikací na list. Pravděpodobně nejvýznamnější forma, ve které je železo transportováno, je u vyšších rostlin citrát železnatý.

            Železo je nezbytnou složkou celé řady enzymových systémů jak u ferredoxinu, tak u cytochromového systému. Deficit železa snižuje fixaci N2 u vikvovitých a zelenin (může zvyšovat obsah nitrátů). Železo ovlivňuje i proteinový metabolismus; při jeho nedostatku se snižuje obsah proteinů a roste hladina rozpustných organických N sloučenin.

            Většina přijatého železa se soustřeďuje do chloroplastů, kde dosahuje až 90% celkového Fe listu. Zde je chelátově vázané v porfyrinové struktuře hemu nebo heminu.

            K nedostatku železa v rostlině a ke vzniku chlorózy může docházet při interakcích železa s jinými kovy, vyvázáním železa v rostlině fosfátem nebo na bazických substrátech v důsledku vysokého poměru K:Ca. Jeho obsah v rostlinách lze zvýšit použitím synteticky vyráběných chelátů železa aplikovaných listovou výživou. Železo se dostává přímo do listu a může v relativně krátké době zmírnit nebo odstranit chlorózy způsobené z nedostatku železa nebo z nevhodného pH půdy (>6,5). Zvláště na půdách vápenatých s vysokým obsahem jílu je léčení chloróz i pomocí chelátů obtížnější, poněvadž může být způsobené také nedostatkem dalších kovů. V takovém případě je třeba provést úplný chemický rozbor rostlin (tabulka).

Průměrné obsahy chlorofylu a makroživin v listech broskvoní (Monge et al. 1993)

 

Zdravý list

Slabě chlorotický list

Silně chlorotický list

chlorofyl [nmol.cm-2]

35,21

20,75

8,04

% P

0,25

0,30

0,35

% Ca

1,58

1,31

1,39

% K

2,27

2,37

2,73

Fetotal [g.cm-2]

105,3

88,9

74,4

Feaktivní [g.cm-2]

3,67

2,54

1,72

Fetotal/Feaktivní

28,6

35,0

43,2

P/Fe

23,6

33,5

47,4

K/Ca

1,45

2,44

2,05

            Výsledky ukazují na prudké snížení obsahu chlorofylu v listech. Snižuje se i obsah Fetotal a výrazně se mění i obsah Fe aktivního. Důsledkem chlorózy je, že množství inaktivního Fe v listech stoupá. K vyvázání železa dochází, když rostlina tvoří vazače chelátového typu, např. i velké množství kyseliny citronové. Její zvýšené hromadění je závislé na poměru K/Ca. Listy zdravé mají poměr užší než listy chlorotické.

            Obsah železa v rostlině není jediným měřítkem pro posouzení stupně zásobenosti rostliny proto, že výskyt chloróz nepostupuje ve většině případů společně se sníženým obsahem železa v chlorotických listech. Často dochází i k situaci opačné, tj. že chlorotické listy mají větší množství Fe než listy zdravé.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:07
 

    Porfyrinová struktura hemu


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno