minerální HNOJIVA - dusíkatá

| s dusíkem nitrátovým | s dusíkem amonným a amoniakálním | s dusíkem amidovým | s dusíkem ve dvou i více formách | pomalu působící | zásady použití dusíkatých hnojiv


  pomalu působící Dusíkatá hnojiva 


     Začala se vyrábět proto, aby bylo možno použít před vegetací jednorázově vysoké dávky dusíku bez nebezpečí počátečního poškození rostlin nadměrnou dusíkatou výživou, bez nebezpečí zvýšených ztrát vyplavením a tím negativního dopadu na životní prostředí. Přitom by měla být zajištěna výživa dusíkem podle požadavků rostlin během vegetace a mělo by současně docházet i k maximálnímu využití aplikované dávky dusíku. Zatím však brání v širším používání těchto hnojiv jejich vysoká cena. Jsou však předpoklady, že pozvolna působící N hnojiva naleznou větší uplatnění u speciálních plodin a plodin s delší vegetační dobou a v oblastech vodních zdrojů.

      Obsahují v průměru 30 – 40% N v organické nebo minerální formě ve sloučeninách ve vodě těžkorozpustných, nebo v minerální či organické formě standardních hnojiv, jejichž granule jsou pokryty nebo obaleny polorozpustnými nebo rozpustnými látkami. V půdě postupně podléhají mikrobiálním a biochemickým přeměnám až na minerální dusík přístupný.

     Močovinoformaldehydová hnojiva – výroba je založena na kondenzaci močoviny s formaldehydem. Nejznámější je Ureaform s obsahem 38 – 42 % N. Používá se jako zdroj pomalu působícího N do tvarovaných hnojiv.

     Močovinoacetaldehydové hnojivo (Z – močovina) – vyrábí se kondenzací močoviny s acetaldehydem, obsahuje 33 – 38 % N.

     Močovinokrotonaldehydové hnojivo (CD – močovina) – získává se z močoviny a krotonaldehydu, obsahuje 30 – 32 % N, granulací CD močoviny se získává Floramid. Granulované dusíkaté pomalu působící hnojivo Floramid N 32 %.

     Močovinoizobutyraldehydové hnojivo – kondenzační produkt močoviny a izobutyraldehydu, obsahuje 32 – 33 % N.

     Jako zdroje N lze použít i některých sloučenin s malou rozpustností. Použ. se mapř. fosforečnan hořečnatoamonný HN4MgPO4 . H2O. Pozitivních výsledků bylo dosaženo s diamidem kyseliny šťavelové (OXAMID). Je to bílý prášek s obsahem 31 – 32 % N.

     Obalovaná hnojiva – běžně rozpustná hnojiva, která mají na povrchu granulí polorozpustnou blánu (obal), která postupně uvolňuje dusík z hnojiva. K obalování se používá různých látek, např. parafín, vosky, dehty, síra, pryskyřice aj. Takto se vyrábí obalovaná močovina sírou (32 – 37 % N a 14 – 30 % S).

     Do této skupiny řadíme i nově vyráběné kapalné hnojivo Mofert – L s amidickým dusíkem, vázaným v podobě kondenzačních produktů. Celkový obsah N je 26 %. Počáteční obsah pozvolně působícího dusíku je 10 – 15 %. Při styku s půdou kondenzace pokračuje a obsah se zvýší na 50 – 70 %.

Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 09:02
 
 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno