minerální HNOJIVA - dusíkatá

| s dusíkem nitrátovým | s dusíkem amonným a amoniakálním | s dusíkem amidovým | s dusíkem ve dvou i více formách | pomalu působící | zásady použití dusíkatých hnojiv


 
Dusíkatá hnojiva s dusíkem ve dvou i více formách 

| Dusičnan amonný – NH4NO3 (Ledek amonný) | Ledek amonný s vápencem (LAV) | Ledek amonný s dolomitem (LAD) | Ledek amonný se sírou (LAS) | DASA 26 – 13 | DAM 390 |


     Tato hnojiva jsou univerzálnější, vhodná jak k předseťové přípravě, tak i na list během vegetace. Mají většinou vyšší koncentraci dusíku, jeho účinnost je vysoká (je rozpustný ve vodě a tím snadno přijatelný).

Dusičnan amonný – NH4NO3 (Ledek amonný)

            Představuje hnojivo se dvěmi formami dusíku. Obsahuje 34-35% N, polovinu v nitrátové a polovinu v amonné formě.

Vyrábí se:

1. neutralizací kyseliny dusičné čpavkem

            HNO3 +NH3     ---------------->     NH4NO3 + 149,05 kJ

2. konverzí ledku vápenatého s uhličitanem amonným

            Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3    ---------------------->       2 NH4NO3 + CaCO3

      Ledek amonný je bílá krystalická sůl nebo je granulovaný, ve vodě dobře rozpustný, značně hygroskopický. Je fyziologicky neutrální. K nám se dováží hlavně z Ruska, Ukrajiny a Polska, proto musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro transport a skladování. Používá se k základnímu hnojení, ke hnojení během vegetace a k výrobě dalších dusíkatých hnojiv.

nahoru


Ledek amonný s vápencem (LAV)

            Je to všestranně použitelné dusíkaté hnojivo s obsahem 27% N, z poloviny v amonné a z poloviny v nitrátové formě. Je tvořeno směsí dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2-5 mm. Je hygroskopický, proto je nutná ochrana před navlhnutím.

            Složení hnojiva umožňuje jeho použití jak před setím nebo výsadbou plodin, tak i k přihnojování během vegetace. Na středních a těžších půdách je možná aplikace i při předseťové přípravě. Je vhodný pro většinu polních i zahradních plodin na půdy kyselejší. Z Rakouska se dováží pod názvem Nitramoncal 27% N.

            Novinkou na trhu je LAV fungi, který představuje kombinaci minerálního hnojiva s preparátem Supresivit. Účelem je omezení výskytu fytopatogenních hub v půdě. Tím se po aplikaci hnojiva výrazně snižuje nebezpečí napadení pěstovaných rostlin chorobami, např. u obilnin jsou to choroby pat stébel.

nahoru


Ledek amonný s dolomitem (LAD)

     Jedná se o výrobek Duslo Šala a vzniká granulací směsi NH4NO3 s dolomitickým vápencem za přidání aditiv [FeSO4 a (NH4)2SO4]. Obsahuje 27,5% N, polovinu amonného, polovinu nitrátového. Dodává se v granulích skořicové barvy, balený i volně ložený. Navíc obsahuje 2,9% MgO. Kromě toho je u nás registrován výrobek z Polska – Ledek amonný s dolomitem (Cauwil) a Salmag Ledek amonný s dolomitem. V Lovosicích je vyráběn ledek amonný s hořčíkem (27% N a 9% MgCO3, tj. 4% MgO). Z Rakouska se dováží Nitramoncal 27% N Ledek amonný s dolomitem, Z Německa HYDRO LAV s hořčíkem.

            V půdě působí alkalicky. Používá se k základnímu hnojení i k přihnojování během vegetace. Je vhodný pro všechny plodiny i půdy. Předně by se měl používat na půdách s deficiencí hořčíku a hodnotou pH pod 6.

nahoru


Ledek amonný se sírou (LAS)

            U tohoto hnojiva se uplatňuje jako přídavek síran vápenatý. V Lovosicích je vyráběn ve dvou variantách. S poměrem N:S=24:6 nebo 27:4. V registru hnojiv je pak uveden Ledek amonný se síranem vápenatým – LAS 24+6% S a LAS Ledek amonný se síranem vápenatým s obsahem 27% N a% S. Kromě toho firma Hydro dodává dvě hnojiva, a to Hydro sulfan 24 N+5 S a HYDRO SULFAN 24 N+5,6 S, jejichž podstatou je rovněž ledek amonný se síranem vápenatým. Z Polska jsou v našem registru uvedena hnojiva Ledek amonný se sírou a ledek amonný se sírou Cauwil +S, z Rakouska Nitramon S 24 N+6 S.

             Použití těchto hnojiv je obdobné jako u ledku amonného s vápencem, vzhledem k obsahu síry jsou vhodná zejména k potravinářské pšenici, řepce, bramborám, cukrovce, jetelovinám a brukvovité zelenině.

nahoru


DASA 26 – 13

     Hnojivo vyrábí Duslo Šala a Lovochemie Lovosice. Základem je ledek amonný se síranem amonným, obsahuje 26 % N a 13 % S. Je vhodné k základnímu hnojení a přihnojování většiny plodin. Specielně je určeno pro plodiny s vysokými nároky na síru, jako jsou řepka, slunečnice, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory.

nahoru


Dusíkaté beztlaké roztoky

     Mezi dusíkatá hnojiva s více formami dusíku patří také hnojiva, označovaná jako dusíkaté beztlaké roztoky. Jejich velkou výhodou oproti kapalnému amoniaku je to, že se dají transportovat, skladovat a aplikovat za normálního tlaku.

DAM 390

     Jedná se o vodný roztok dusičnanu amonného a močoviny, s průměrným obsahem 30 hmotnostních % dusíku, z toho 1/4 N nitrátového, 1/4 N amonného a 1/2 N amidového. Objemová hmotnost je 1,3 t . m-3, 100 l hnojiva tedy obsahuje 39 kg N. Je složen z 42,2 % NH4NO3 a 32,7 % CO(NH2)2.

V seznamu povolených hnojiv je toto hnojivo zaregistrováno od různých našich i zahraničních výrobců s různými názvy výrobků, i když se jedná o zcela identický výrobek, co se týče chemického složení.

Z Německa se k nám dováží:  

  • AHL 27 % N Kapalné dusíkaté hnojivo DAM  

  • AHL 28 % N Kapalné dusíkaté hnojivo DAM  

  • AHL 30 % N Kapalné dusíkaté hnojivo DAM.  

     Z Polska, Německa, Slovenska se dováží DAM 390, stejný výrobek dodává Synthesia Pardubice – Senetín. Dále je to DAM 390 Dusičnan amonný s močovinou – dovoz z Polska, Slovenska a Běloruska; Dusičnan amonný s močovinou DAM 390 – dovoz z Polska, z našich výrobců ho zaregistrovaly firmy Lovochemie Lovosice a MCHZ Ostrava. Z Lovosic pochází také hnojivo Lovodam dusičnan amonný s močovinou. Z Polska se dováží: RSM Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 30 % N.

     Má korozivní účinky, je silně agresivní na měď, její slitiny a beton, slabě agresivní je na uhlíkatou ocel. Odolná je nerezová ocel, polyetylén, PVC a sklolaminát.

     Je to čirá kapalina, netěká, nevyžaduje tlakové nádoby. Používá se neředěný k základnímu hnojení obilovin na jaře i na podzim. K přihnojování obilovin během vegetace se používá rovněž koncentrovaný roztok. Je zde sice určité nebezpečí popálení rostlin, ale jeho ředění s vodou poškození rostlin většinou nesnížilo. S ohledem na možné popálení rostlin ho není vhodné používat k brzkému jarnímu přihnojování ozimů, zvláště v období nízkých teplot a dále u obilovin po vymetání, kdy je nebezpečí poškození klasu a vrchních listů. Dále je vhodný k přihnojování kukuřice, brambor a ozimé řepky. K cukrovce, vojtěšce a jeteli se nedoporučuje za vegetace pro nebezpečí silného popálení listů. Před setím se doporučuje použití s herbicidy, čímž přináší úsporu času, práce a nákladů. Slouží taká jako složka při výrobě kapalných vícesložkových hnojiv.

     K aplikaci je možno použít všechny aplikátory, které jsou upravené k aplikaci DAM 390 (vyměněny součástky z bar. kovů a ocelové nádrže za sklolaminátové). Účinnost hnojení můžeme při základním hnojení zvýšit včasným zapravením do půdy nebo vláčením.

nahoru


     Do této skupiny hnojiv dále patří:

  • Agrosam J 240  

  • DUSADAM 325  

  • PROSADAM 320  

  • Prosam 240  

  • SADAM 320 – Z  

  • SAM 240 S  

  • SAM 240 Z  

Registr hnojiv ÚKZÚZ (on-line)

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 14:06
 Dusičnan amonný


Dusičnan amonný


Ledek amonný s vápencem


DASA


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno