bór

| železo | mangan | bór | zinek | molybden | měď | kobalt |

| fotografie deficitů B u kulturních plodinfotografie toxického působení nadbytku B |


            Bór je rostlinami přijímán hlavně přes kořeny při optimálním pH 5-6. Je nekovové povahy a jeho zapojení do metabolismu je ze stopových prvků nejméně objasněno.

            Bór má význam v látkovém a energetickém metabolismu rostlin. Přestože není složkou žádného enzymu, má vliv na aktivitu katalázy, peroxidázy, polyfenoloxidázy, askorbázy a auxinooxidázy.

            Účast bóru byla potvrzena v následujících procesech:

  • v glycidovém a fosforylačním metabolismu,

  • v metabolismu nukleových kyselin,

  • v metabolismu fosforečných sloučenin,

  • v syntéze růstových látek.

            V metabolismu cukrů bylo prokázáno, že se vliv bóru projevuje v transportu glukozy z mladých orgánů do orgánů reprodukčních. Lehce se slučuje do komplexů s d-fruktózou a d-arabinózou. Bór s cukry a pektinovými látkami má vliv na diferenciaci buněčných blan.

            V nedávné době byla potvrzena úloha bóru v metabolismu nukleových kyselin. Vzhledem k tomu, že odumírání vrcholů rostlin při nedostatku bóru je spojeno s poruchami metabolismu oxidace, nedostatek bóru se tedy projevuje poruchami energetického metabolismu, a to v závislosti na oxidační fosforylaci.

            V metabolismu fosforečných sloučenin bór příznivě ovlivňuje akumulaci fosforu v listech. Z úlohy metabolismu fosforu vyplývá i význam bóru ve vztahu k fotosyntéze. Aktivace bóru je spojena s Hillovou reakcí - sloučeniny bóru jsou využity jako donory H+.

            Rostliny přijímají bór ve formě aniontů kyseliny borité H2BO3-, HBO32-, BO3- a příjem je závislý na sorpční schopnosti kořenů, na obsahu bóru v rostlinách a na rozpustnosti sloučenin bóru, jak v půdě, tak i rostlině.

            V rostlinném organismu je relativně nepohyblivý a jeho obsah obyčejně narůstá od nižších částí rostlin k vyšším. Koncentrace bóru v rostlinách je různá. Jednoděložné rostliny obsahují v průměru 2-5 ppm, dvouděložné 22-77 ppm B v sušině.

            Nedostatek bóru se projevuje morfologickými změnami a chlorozou mladých listů. Terminální pupeny resp. výhony odumírají. Internodia jsou protáhlá. U listů a stébel se projevuje křehkost s lámavostí, listy jsou kadeřavé. Kořeny mají omezený růst a na plodech se objevuje hnědá skvrnitost, sklovitost a deformace.

            Nedostatek bóru snižuje syntézu cytokininu a zvyšuje hladinu auxinu. Nekrózy u rostlin s deficitem B jsou způsobeny akumulací auxinu. K odstranění deficience je doporučován borax (Na2B4O7.10H2O) nebo H3BO3, dále Solubor (20,5% B), případně Folibor (4% B; 3,2% N).

            Vysoká koncentrace bóru je pro většinu rostlin toxická. Příznaky se objevují na starších listech, kde vzniká zlatožluté zbarvení. Při pokračující kumulaci B se chlorózu rozšiřuje a okraje listů odumírají. Toxicita bóru je větší vždy v aridní a semiaridní oblasti. Rozpustnost B se zvyšuje s teplotou půdy a jeho vysoký obsah můžeme redukovat vápněním nebo dusíkatým hnojením.

            Vysokými nároky na bór se vyznačuje řepa, cukrovka, vojtěška, jetel, jabloň, hrušeň, peckoviny, réva vinná.

  nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:07
 Odumírání terminálu u cukrovky (deficit B)Deformace plodů hrušně (deficit B)


Kadeřavost listů a odumření terminálního výhonu (deficit B)


Zesílený a prasklý stonek řepky (deficit B)


Srdéčková hniloba červené řepy (deficit B)


Průřez cévním svazkem
slunečnice


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno