Aktivity - KonferenceZávěrečná konference projektu

16.5.2015 15:45 h
pozvánka || || sborník,pdf || fotografie || Fyzikálně-chemické vlastnosti CdTe kvantových teček, pdf,
Zhodnocení experimentů na stratosférické platformě STRATO-NANOBIOLAB, pdf,
POROVNÁNÍ BIOLOGICKÝCH, BIOCHEMICKÝCH A Molekulárně-biologických vlastností u bakteriálních kultur před a po stratosférickém testu, pdf,
Porovnání chování chřipkového viru H7N7 před stratosférickým testem a po testu ve stratosféře, pdf,
Biologické chování různě virulentního bakteriofága λ po jeho infekci bakteriální kultury e. coli v porovnání s infikovanou bakteriální kulturou e. coli, pdf,
Monitoring projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí , pdf,
Technické uspořádání sondy technologií 3D tisku , pdf,
Nový komunikační modul sondy, pdf ,
Studium interakce kvantových teček CdTe s PCR fragmentem , pdf,
Studium interakce uhlíkových kvantových teček s nukleovými kyselinami , pdf,
Distribuce UV záření v prostředí, environmentální analýza, pdf,
Vliv UV záření na bakteriální buňky , pdf,
Vliv UV záření na viry, pdf,Programová pracovní konference členů řešitelského týmu projektu

11.2.2015 15:45 h
pozvánka || fotografieZahájení projektu: přeshraniční centrum pro balónové a dálkově řízení robotické systémy

19.1.2015 16:00 h
pozvánka || fotografie || sborník,pdf || Co je uvedeno v logu projektu,
Představení projektu