Použitá litereratura

  • ZEMAN L. a kol.: Katalog krmiv, VÚVZ Pohořelice, 1995, ISBN 80-901598-3-4
  • MÍKA V., KALAČ P.: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 1997, ISBN 80-8512-96-8
  • ZEMAN L. a kol.: Výživa a krmení hospodářských zvířat, Praha: Profi Press, 2006, ISBN 80-86726-17-7
  • DOLEŽAL P. a kol.: Výživa zvířat a nauka o krmivech (cvičení), MZLU v Brně, 2005, ISBN 80-7157-786-3
  • EWING N. W.: The feedes directiory, England 1997, ISBN 1-899043-01-2
  • DUŠEK, Jaromír, et al. Chov koní. 2. přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství Brázda, s.r.o., 2007. 404 s. ISBN 80-209-0352-6.
  • FRAPE, David. Equine nutrition and feeding. 2nd edition. New York : Longman Scientific & Technical, 1990. 373 s. ISBN 0-582-45014-4.
  • MEYER, Helmut, COENEN, Manfred. Krmení koní. Přeložili Tomáš Kapic, Bohumila Chocholová. 1. vyd. Banská Bystrica : Euromedia Group, k.s.- Ikar, 2003. 256 s. ISBN 80-249-0264-8.
  • ZEMAN, Ladislav. Výživa a krmení prasat. 1. vyd. Brno : Mendelova zeměxdělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 98 s. ISBN 80-7157-558-5.
 
Created by: Ivo