Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu

Aktuality projektu