Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                   Doložení plánu                   Ostatní

Další odborné vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění personálního zabezpečení pracovníků pro biotechnologický výzkum a vývoj

Functional Genomics and Proteomics for Sustainable Agriculture 2012 (13. a 14. 6. 2012)

Ústav molekulární biologie a Ústav biologie rostlin AF MENDELU

zvou na mezinárodní konferenci pořádanou v rámci 190. výročí narození Gregora Mendela

Functional Genomics and Proteomics for Sustainable Agriculture 2012

konanou ve dnech 13. a 14. 6. 2012

v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství na Starém Brně, Mendlovo náměstí 1, Brno

Přílohy:

Fotogalerie:


 

Zpět na předchozí stránku