minerální HNOJIVA - Fosforečná

| s fosforem rozpustným ve vodě | s fosforem rozpustným v citranu amonném | s fosforem rozpustným ve 2%ní kyselině citrónové | s fosforem rozpustným v silných kyselinách | zásady použití fosforečných hnojiv |

 
          
Fosforečná hnojiva jsou chemické látky, které obsahují hlavní živinu fosfor buď ve formě přímo rostlinám přístupné, nebo ji poskytují až po uvolnění v půdě.

            Používání fosforečných hnojiv se datuje od druhé poloviny 18. století. K prvním zdrojům fosforu pro zemědělství patřil popel z kostí a mleté kosti. Výroba minerálních fosforečných hnojiv začala v druhé polovině 19. stol., kdy surovinu byly kosti a později koprolit. Tyto suroviny byly postupně nahrazeny přírodními minerály – apatity a fosfority, které se v převážné míře používají i v dnešní době. Méně významným zdrojem fosforu jsou železné rudy, ze kterých se při výrobě oceli musí fosfor odstraňovat vazbou na vápník za vzniku strusky.

     Apatity (Ca10F2(PO4)6) jsou magmatického původu, krystalického složení. Nejrozšířenější je kolský apatit (fluoroapatit) s obsahem 17,5% P. Další naleziště apatitu jsou ve Švédsku, Kanadě, Norsku, Číně, Brazílii. Apatity kryjí asi 10% potřeby surovin k výrobě P hnojiv. Fosfority mají amorfní strukturu a jedná se o sedimenty různě zbarvené s různým obsahem fosforu. V nalezištích jsou uloženy ve vrstvách s pískovcem a jinými sedimenty. Po chemické stránce převládá fluoroapatit, dále jsou přítomny i chloroapatity, hydroxylapatity a karbonátapatity.

            Naleziště fosforitů jsou mnohem více rozšířena a rozdělují se do následujících oblastí:

  1. Africká ložiska – Maroko, Alžír, Tunis, Egypt, Togo, Senegal aj.
  2. Evropská ložiska – Rusko, Belgie, Francie, Španělsko, Polsko, Anglie
  3. Americká ložiska – USA, Kanada – patří k největším na světě
  4. Asijská ložiska – Rusko, Čína, Vietnam, Korea
  5. Ložiska v Tichém a Indickém oceánu – (vulkanický původ a guáno mořských ptáků).

      Významným kvalitativním ukazatelem těchto surovin může být obsah těžkých kovů. Mleté fosfáty se při výrobě fosforečných hnojiv zpracovávají buď mechanicky, chemicky nebo termicky a podle toho hlediska na:

  1. Hnojiva s fosforem rozpustným ve vodě – superfosfáty
  2. Hnojiva s fosforem rozpustným v citranu amonném – dikalciumfosfát
  3. Hnojiva s fosforem rozpustným ve 2%ní kyselině citrónové – Thomasova moučka, Dopofos, část P z mletých fosfátů
  4. Hnojiva s fosforem rozpustným v silných kyselinách - mleté fosfáty, hyperfosfáty, kostní moučky. Dolofos 15, Dolofos 26, Donaukorn 26%P2O5, Fosmag, Hyperkorn 26% P2O5+2% MgO, Hyperkorn 26%+2,5% MgO, kostní moučka na hnojení

     

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:55
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno