síra

| význam síry | symptomy nedostatku a nadbytku síry |

 

symptomy nedostatku a nadbytku síry

| fotografie deficitů síry u kulturních plodin |


            Pokud poklesne obsah síry pod její kritickou hladinu, neprojeví se symptomy deficience přímo na rostlinách, ale klesá biosyntéza proteinů a v rostlinách se hromadí větší množství volných aminokyselin. Celkově dochází k inhibici všech metabolických procesů, ve kterých se zúčastňují sulfhydrylové nebo disulfidické, případně i další formy síry. Typické příznaky nedostatku síry se u rostlin projevují žloutnutím listů, které na rozdíl od deficience dusíku se objevují na mladších listech a při trvalém nedostatku přechází i na další části. U vikvovitých rostlin se v důsledku nedostatečného zásobení sírou sníží nebo úplně zastaví poutání vzdušného dusíku.

            Poškození rostlin vlivem přebytku SO42- v našich podmínkách nebylo pozorováno. Časté však byly otravy oxidem siřičitým. Poškození rostlin vlivem zvýšené koncentrace SO2 se projeví od lehkých skvrn na špičkách listů až po úplné vyblednutí listů; celý list postupně odumírá a rostlina hyne.

            Toxické působení vysokého obsahu SO2 v ovzduší je třeba brát v úvahu při pěstování plodin, jak ukazuje tabulka.

Vliv SO2 na snížení výnosů v %

 

Průměr celoroční koncentrace SO2 v mg.m-3

Plodina

I. zóna

II. zóna

III. zóna

 

(0,041-0,050)

(0,051-0,100)

(0,101-0,150)

Obiloviny

6,7

10,7

14,7

Řepka ozimá

3,0

5,0

7,0

Brambory

20,0

30,0

33,0

Cukrovka

12,6

18,8

24,1

Víceleté pícniny

12,0

18,0

24,0

            Při obsahu nad 0,15 mg.m-3 se ztráty určují podle znaleckého posudku.

            Z tohoto důvodu se v oblasti se zvýšenou kontaminací SO2 nedoporučují pěstovat rostliny velmi citlivé k jeho koncentraci (vojtěška, jetel, řepa, brambory, jádroviny) a vhodné je volit spíše rostliny odolné (kukuřice, cibule, česnek, slunečnice, řepka ozimá, krmná kapusta, košťáloviny) nebo alespoň rostliny tolerantní.

autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

nahoru  


Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:03
 

    Žloutnutí mladých listů pšenice ozimé (deficit S)  Deficit S na květech řepky ozimé


Deficit S u cukrovkyDeficit S na listech řepky ozimé


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno