Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/35.0008: MENDELU SCIENCE POPULARIZATION

Popis projektu

Dotační titul

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Realizační tým

Konzultant/manažer projektu: Ing. Ivo Bezecný

Finanční manažer: Ing. Tereza Matějová

Koordinátor rektorátu: Ing. Kateřina L. Brettschneiderová

Odborný garant rektorátu: PhDr. Taťjana Šabartová

Koordinátor LDF: Ing. Martin Čermák

Koordinátor PEF: Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

Koordinátor ZF: Ing. Jindřiška Vábková, Ing. Daniel Matějka

Koordinátor AF: doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Koordinátor ICV: Ing. Iva Houbová

Koordinátor FRRMS: doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Anotace

Popularizace vědy a výzkumu na MENDELU.

Klíčové aktivity

Aktivity směřující k popularizace výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost

Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV

Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, v problematice transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování...

Předpokládané výstupy

Popularizace vědy a výzkumu na MENDELU.

Monitorovací indikátory plány

...

Partneři projektu

Bez partnerů

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.06.2012 - 31.05.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Bezecný

Poslední aktualizace: 01.11.2012