Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.05/4.1.00/04.0135: Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 5.4
Oblast podpory: 5.4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Číslo výzvy: 04
Název výzvy: Výzva č. 1.4 pro oblast podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Hyperlink na OP VaVpI: www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

Realizační tým

Mendelova univerzita v Brně
Manažer projektu - Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
Výkonný tajemník - Ing. Soňa Řezníčková
Finanční koordinátor - JUDr. Věra Sedlářová
Finanční manažer  - Marta Holubová
Odborný garant vědecké části - prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Stavební manažer - Ing. Lenka Helánová
Konzultant pro IT - Ing. Aleš Vincenc

Anotace

Předmětem projektu je výstavba dvou nových vícepodlažních univezitních pavilonů (Biotechnologický pavilon M a X), které budou zabezpečovat činnosti pracovišť, jež jsou za stávalících podmínek limitovány stísněnými či zastaralými a z technického hlediska již nevyhovujícími prostorami. V souvislosti se vznikem nového moderního zázemí pro biotechnologické obory v rámci pavilonu M je cílem projektu vytvořit kvalitní podmínky pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou agendu všech ústavů Agronomické fakulty, které zde budou sídlit. Řada z nich je nucena realizovat svou pedagogickou i výzkumnou činnost ve stísněných a z technického hlediska zcela nevyhovujících a zastaralých prostorech. Jejich činnost je za současného nevyhovujícího stavu ohrožena a hrozí, že se některé pracoviště stanou nekonkurenceschopnými a dojde k znehodnocení po generace budovaného vědecko-výzkumného potenciálu na MENDELU, neboť kvalitní materiálně-technické zázemí je základním předpokladem realizace vědy na špičkové úrovni, což v rychle se rozvíjejícím odvětví biotechnologií platí dvojnásobně. Kromě tohoto sužují univezitu i další problémy s nedostatkem prostorových kapacit. Cílem výstavby pavilonu X je v tomto smyslu vyřešení několika klíčových otázek, především vzniku vhodných prostor pro lokalizaci serverovny, celounivezitního stravovacího zařízení, studovny a několika učeben o kapacitě 30-50 míst, jež v současnosti v areálu MENDELU - Černá Pole citelně chybí. Záměrem školy je realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech jeho úrovních.

Celková výše finanční podpory: 619 291 640,- Kč

Výše příspěvku EU: 526 397 894,- Kč

Výše příspěvku státního rozpočtu: 92 893 746,- Kč

Klíčové aktivity

1. Přípravná fáze projektu
2. Výstavba biotechnologických pavilonů M a X
3. Pořízení vybavení - neinvestiční část
4. Management projektu

Předpokládané výstupy

Budou vybudovány 2 biotechnologické pavilony MaX pro potřeby Mendelovy univerzity v Brně, zejména Agronomické fakulty.

Monitorovací indikátory plány

Nově vybudované kapacity - 11 185 m2
Počet stud. majících prospěch z nové/rek. infrast. - 2 600
Počet stud. (PhD.) majících prospěch z nové/rek. infrast. - 200
Nově vybud. kap., plochy labor. spojené s výukou - 3 637 m2
Nově vybud. kap., plochy nezb. pro terc. vzděl. - 1 649 m2
Nově vybudované kapacity, plochy knihoven - 93 m2
Nově vybudované kapacity, plochy jiné - 5 806 m2

Partneři projektu

Nejsou.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.03.2011 - 30.06.2013

Kontaktní osoba:  Ing. Soňa Řezníčková

Poslední aktualizace: 31.01.2013