Úvod

Tento videokurz je primárně určen pro výuku seminářů v předmětu Finanční trhy na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, jejichž náplní je především finanční matematika. Rovněž je ale určen pro všechny zájemce o tuto problematiku podávanou srozumitelnou formou. Videokurz obsahuje celkem 13 standardních dílů (každý trvá cca 60 až 100 minut) a jeden bonusový díl trvající cca 10 minut.

Snažíme se vysvětlovat principy finanční matematiky jednoduše, i když víme, že mnohdy se dopustíme zjednodušení. Videokurz se ovšem nevěnuje teorii finanční matematiky, ale slouží jako studijní opora k základům finanční matematiky pro studenty bakalářského studia, a tak je určitá míra zjednodušení opodstatněná a omluvitelná.

Ke každému dílu slouží jako základní podkladový materiál publikace ŠOBA, Oldřich a Martin ŠIRŮČEK. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Ta obsahuje i příklady řešené v daném dílu. Ovšem již tato publikace je psána tak podrobným způsobem, aby umožňovala samostudium, video tak slouží jako její velmi efektivní doplněk. Publikace obsahuje i příklady k samostatnému procvičení se správnými výsledky. U testování budou mít posluchači vždy veškeré použité vzorce k dispozici, není nutno znát je nazpaměť.

A pokud se jedná o naše vystupování před kamerou a zejména před prázdnou učebnou, tak se jedná o naši premiéru :-). Fotky z natáčení jsou k dispozici zde.

 

Rozvoj předmětu Finanční trhy na PEF MENDELU v Brně podporuje
společnost Partners Financial Services, a.s.