Workshop 2016

cost-big

ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH LIDÍ V ČR A SROVNÁNÍ S EU

Workshop je podpořen mezinárodní sítí COST (COST Action IS 1409) a vystoupí na něm odborníci ze zahraničí a významní zástupci zaměstnavatelů, ministerstev a neziskových organizací z ČR.

Termín: 26. května 2016

Místo konání: Provozně ekonomická fakulta, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Kontaktní osoba: monika.bediova@mendelu.cz

Organizační výbor

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.,
Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.,
Ing. Monika Bédiová, Ph.D.,
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.,
Ing. Ivana Kolářová,
Ing. Kateřina Rampulová

Key Note Speaker: Anne-Marije Buckens, Director of 50 Company in the Nederlands

Přijďte se zapojit do široké diskusní platformy, formou kulatých stolů a menších diskusních skupin na témata:

  • Bariéry a stereotypy při zaměstnávání starších osob z pohledu zaměstnavatelů, seniorů a veřejného sektoru v ČR ve srovnání s EU
  • Age management, nebo-li flexibilní podmínky zaměstnávání různých věkových skupin v ČR a srovnání s EU
  • Změna postojů ke stárnutí na úrovni společenské, zaměstnavatelů a zaměstnanců a srovnání s EU

Výstupy jednotlivých diskusí budou uveřejněny na projektovém webu a rozeslány zástupcům MPSV, vybraných městských a krajských úřadů, neziskovým organizacím, výzkumným organizacím zabývajícími se problematikou zaměstnávání starších lidí v ČR, dalším stakeholderům a zájemcům.

Vaše účast na workshopu je bezplatná, pro účastníky je zabezpečeno občerstvení a odborné materiály.

Záštita nad workshopem

Záštitu nad workshopem převzala místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. Viz. přiložený dokument.