minerální HNOJIVA - vícesložková

| pevná | kapalná s obsahem mikroelementů |


Hnojiva vícesložková pevná  

| Dvousložková | Třísložková |


Dvousložková

Amofos – podstatou je fosforečnan amonný. Hnojivo obsahuje 11 – 12 % N a 48 – 50 % P2O5, dováží se k nám v granulované formě hlavně z Ruska a Ukrajiny. Je dobře rozpustný ve vodě, proto se používá buď přímo ke hnojení na půdách s vysokou zásobou draslíku nebo k výrobě třísložkových hnojiv. V současné době je to jedno z nejpoužívanějších hnojiv. Dováží se v několika jakostních hladinách daných za obsahu živin: 11 – 49; 12 – 50; 12 – 52

NP Lovofert 20-20 je doporučován pro všechny kultury, zejména na půdách s vysokou zásobou draslíku. Je to kombinované hnojivo vyráběné vymražovací technologií, draselná složka se nepřidává.

Ostatní dvousložková pevná hnojiva jsou uvedena v tabulce.

NP hnojiva

N (%)

P2O5 (%)

amoniakalizovaný superfosfát

7

33

NP

14

34

Campofort Garant P

17

34 + 5% MgO

GSH NP

15

20 +20 S

směsné NP

21

21

Diamoniumfosfát NP

18

46

Nitroamofosfáty

23

21

Azofoska NP

26

13

Azofoska NP

23

11

NP

20

20

NP

26

14

NP

26

14 + 0,15% B

NP

18

28

NP

14

34 + 9 S

Nitrofosfát NP

33

5

Hydro NP s bórem

26

14

 

 

 

PK hnojiva

P2O5

K2O

DC 32 PK

12

20 + 8% S

Hyperkali PK

22

10

DC 45 PK

15

30

DC 36 PK

18

18

Směsné PK

22

11

Směsné PK

15

25

GSH PK

16

10 +3% MgO + 7% S

GSH PK

10

20 + 3% MgO + 5% S

Dihydrogenfosforečnan draselný

52

34

kyselý fosforečnan draselný

50

30

 

 

 

NK hnojiva

N

K2O

Dusičnan draselný

46

13

Krista K NK

46

13,5

Krista MPK NK

52

35

Hydrocote

2

38

Campofort Garant K

20

17 + 7% MgO

Campofort forestim - gama

15

2 + 5% MgO

Golf Champion Nk

15

30

 

 

 

NMg hnojiva

N

MgO

Campofort Plus

22

8

nahoru


Třísložková

     U nás vyráběná třísložková hnojiva Harmaniak (1975) rozděluje takto:

 • GVH – R – výroba rozkladem fosfátů kyselinou dusičnou

 • GVH – P – výroba z polovýrobků

 • GVH – I – výroba integrovaným způsobem

 • GVH – M – výroba mícháním hnojiv jednosložkových.

 • GVH – R – kombinovaná hnojiva

     Vyrábějí se rozkladem fosfátů kyselinou dusičnou v přebytku, která se neutralizuje amoniakem. Vznikne břečka, do které se přidává draselná složka (KCl) a provede se sušení a granulace. Za účelem zachování fosforu ve vodorozpustné formě je třeba odstranit přebytečný vápník. Používají se za tímto účelem následující technologie:

1) vymražovací – ochlazením břečky z původních 50oC na –6 až –8oC se dosáhne vykrystalování Ca(NO3)2.4 H2O. Dusičnan se odstředěním odstraní a používá se jako hnojivo. Touto technologií se vyrábí: Lovofert NPK s obsahem živin (N-P2O5- K2O):

 • 13,5-18-18

 • 15-15-15 fungi

 • 17-13-13

 • 13-19-19

 • 25-8-8

     Hnojiva mají velmi dobré fyzikální vlastnosti. Jsou vhodná k základnímu hnojení před setím a výsadbou zejména rostlin náročných na P.

2) nitrosulfátová – část vápníku se pevně váže přídavkem kyseliny sírové na síran vápenatý, který ve výrobku zůstává. Touto technologií se ve VCHZ Synthesia Pardubice vyrábí:

 • Synferta P – základní granulované hnojivo s obsahem 12 % N, 12 % P2O5 a 12 % K2O. Necelých 20 % fosforu je rozpustného ve vodě, draslík je v chloridové formě. Hnojivo je vhodné k základnímu hnojení všech plodin ve všech půdních a klimatických podmínkách.

Další kombinace:

 • Synferta P16 (16-13-13)

 • Synferta N14 (14-10-10)

 • Synferta N17 (17-13-13)

 • Synferta N22 (22-7-8)

 

 • Cererit NPK – bezchloridové hnojivo vhodné k výživě zeleniny, ovocných stromů, drobného ovoce a okrasných rostlin. Obsahuje 8 % N, 13 % P2O5, 11 % K2O, 1,5 % Mg a mikroelementy (B, Mo, Zn, Cu).

 3) nitrofosforečná – přebytečný vápník se váže přídavkem kyseliny fosforečné. Umožňuje získat vysoký podíl vodorozpustného fosforu (50 i více % P). Technologie se uplatňuje na Slovensku (Duslo Šala) a vyrábí hnojivo s označením Duslofert s obsahem N- P2O5- K2O:

10-15-15, 13-13-21, 15-15-15, 10-20-10, 14-10-20

4) nitrokarbonátová – přebytečný vápník se vysráží pomocí oxidu uhličitého na CaCO3. Tato technologie neumožňuje v hnojivu udržet žádný vodorozpustný fosfor (pouze CaHPO4), a proto byla zastavena.  

Vícesložková NPK hnojiva tuhá:

 • Vollkorn spezial NPK 15-5-18 + 2,5 Mg, B, Zn

 • Vollkorn plus NPK 20-8-8 + 3 MgO + 4 S

 • Vollkorn gelb NPK 15-15-15 + 3 S

 • Vollkorn grün NPK 13-13-21 + 2 S

 • Vollkorn rosa NPK 15-10-10 + 4 MgO + 6 S

 • Grunkorn NPK 10-15-20 + 3 MgO + 3 S

 • NPK 14-14-14

 • NPK 16-16-16

 • NPK 11-9-24

 • NPK 11-5-25

 • NPK 7-16-30 + 2 % B

 • NPK 5-16-35

 • NPK 6-26-30

 • NPK 8-8-8 (Blaukorn)

 • GSH NPK 5-20-10 + 8 S

     Hnojiva označená GSH (granulovaná směsná hnojiva) jsou vyrobena smísením většinou rozemletých jednosložkových hnojiv a případně dalších surovin. Obsahují vždy sírany rozpustné ve vodě.

 • o        GSH NPK 5-11-12 + 11 S

 • o        GSH NPK 11-7-7 + 15 S

 • o        GSH NPK 6-10-15 + 10 S

 • o        GSH NPK 7-7-12, S

 • o        GSH NPK 10-10-10 + 13 S

 • o        GSH NPK 9-20-10 + 9 S

 • o        GSH NPK 9-14-14 + 10 S

 • o        GSH NPK17-13-13, S

 • o        GSH E NPK 7-7-12 + 2 % MgO, B, Zn, (Nitrophoska Spezial)

 • o        Cererit NPK 8-13-11 + 2 % MgO, B, Mo, Cu, Zn

 • o        Slovcerit NPK 14-9-10 +1,5 % MgO, B, Mo, Cu, Zn

 • o        Lovofert NPK 15-15-15

 • o        Směsné NPK 13-27-13

 • o        Směsné NPK 20-10-10

 • o        Směsné NPK 8-27-25

 • o        Směsné NPK 10-19-26

 • o        Směsné NPK 12,5-12,5-20

 • o        Směsné NPK 15,6-15,6-15,6

 • o        Směsné NPK 12-19-19

 • o        Směsné NPK 5-25-30

 • o        Směsné NPK 15-15-15

 • o        Agrokompakt NPK 15-10-10

 • o        Agrokompakt NPK 6-24-24

 • o        Agrokompakt NPK 13-13-13

 • o        Agrokompakt NPK 10-20-20

 • o        Agrokompakt NPK 10-20-10

 • o        Lovofert NPK 13,5-18-18

 • o        Lovofert NPK 15-15-15 Fungi

 • o        Lovofert NPK 17-13-13 + 5 S

 • o        Lovofert NPK 13-19-19

 • o        Lovofert NPK25-8-8

 • o        Duslofert 14-10-20

 • o        Duslofert 13-13-21

 • o        Duslofert 10-20-10

 • o        DC 42 NPK 6-12-24

 • o        DC 39 NPK 9-15-15

 • o        Hydrocomplex Grower NPK 16-6-21 + 2 MgO

 • o        Start NPK 6-10-16 + 11 % S

 • o        Synferta P NPK 12-12-12

 • o        Synferta P16 NPK 16-13-13

 • o        Synferta N 14 NPK 14-10-10

 • o        Synferta N 17 NPK 17-13-13

 • o        Synferta N 22 NPK 22-7-8 + 9 S

 • o        Silvagen NPK 24-5-9,5 + 3,5 % MgO – univerzální, pomalu rozpustné zásobní hnojivo pro hnojení lesních, ovocných a okrasných dřevin, květin a všech víceletých kultur ve volné půdě a nádobách

 • o        Silvamix Forte NPK 17,5-16-8,5 + 9 % MgO – univerzální, pomalu rozpustné zásobní hnojivo pro hnojení lesních, ovocných a okrasných dřevin, květin a všech víceletých kultur ve volné půdě a nádobách.

 • o        Silvamix W NPK 10-10-15 + 14,5 % MgO - univerzální, pomalu rozpustné zásobní hnojivo pro hnojení lesních, ovocných a okrasných dřevin.

 • o        Silvamix MG NPK 10-9,5-4 + 16 % MgO - univerzální, pomalu rozpustné zásobní hnojivo pro hnojení lesních, ovocných a okrasných dřevin.

 • o        Silvamix R NPK 11-13-6 + 7 % MgO - univerzální, pomalu rozpustné zásobní hnojivo pro hnojení lesních, ovocných a okrasných dřevin, květin a všech víceletých kultur ve volné půdě a nádobách.

 • o        Hydrocomplex Partner NPK 12,4-11,4-17,7 + 2 MgO – je určen k základnímu hnojení speciálních plodin (cibule, zelí, okurky, fazole, mrkev, rajčata, červená řepa, brambory, …).

 • o        PG Mix NPK 14-16-18 + S, Cu, Fe, B, Mn, Zn – práškové hnojivo pro přípravu profesionálních substrátů.

 • o        PG Mix NPK 12-14-24 + S, Cu, Fe, B, Mn, Zn - práškové hnojivo pro přípravu profesionálních substrátů.

 • o        Olikani Liquid NPK 8,2-2-4 + 2 % MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – určeno k aplikaci na list. Používá se pro přihnojování vinic, ovocných sadů, zeleniny a hlavních plodin.

 • o        Hydrocomplex Sprinter granulované NPK 20-10-10 + 2 % MgO, B, Mn, Zn – určen na základní hnojení speciálních plodin.

 • o        Kristalon žlutý NPK 13-40-13, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Hnojivo je určeno pro aplikaci na začátku vegetace pro stimulaci kořenů a zakládání květů. Je charakteristickým výrobkem s obecným názvem „Kristalon“. Jsou to krystalická, vysoce koncentrovaná hnojiva vyráběná smísením čistých technických solí. Hnojivo je zcela rozpustné ve vodě.

 • o        Kristalon bílý NPK 15-5-30 + 3 MgO + 3 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Hnojivo je určeno pro aplikaci na zeleninu, řezané květiny a hrnkované rostliny.

 • o        Universol fialový NPK 9-9-27 + 3 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – hnojivo s vysokým obsahem draslíku pro podporu vyzrávání pletiv, pro ukončení fáze růstu a podporu začátku generativní fáze pro kultury náročné na draslik.

 • o        Universol modrý NPK 17-11-18 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – univerzální hnojivo pro všechny kultury.

 • o        Universol oranžový NPK 16-5-25 + 3 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – hnojivo se zvýšeným podílem dusíku a draslíku podporuje kvetení a zakořeňování.

 • o        Universol zelený NPK 23-6-10 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – hnojivo pro kultury, resp. Stadia růstu se zvýšenými nároky na dusík, ve školkách a vřesovištních rostlin.

 • o        Universol žlutý NPK 12-30-12 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – hnojivo se stimulačním účinkem na zakořeňování a podporu kvetení.

 • o        Kristalon fialový NPK 20-8-8 + 3 MgO + 8 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Hnojivo je určeno pro aplikaci na půdy s vysokým obsahem draslíku na podporu počátečního rychlého růstu, především pro ovocné stromy a květiny.

 • o        Kristalon červený NPK 12-12-36 + 1 MgO + 12 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Je určeno především pro jahody.

 • o        Kristalon hnědý NPK 3-11-38 + 4 MgO + 11 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování.

 • o        Kristalon modrý NPK 19-6-20 + 3 MgO + 3 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Je určeno především pro zeleninu, řezané květiny a hrnkované rostliny.

 • o        Kristalon azurový NPK 20-5-10 + 2 MgO + 10 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Je určeno především pro školky rostlin Azalea, Rhododendron a Ericacae.

 • o        Kristalon oranžový NPK 6-12-36 + 3 MgO + 16 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list a pro hydroponické pěstování. Je určeno především pro plodovou zeleninu a přihnojování školek na konci vegetačního období.

 • o        Kristalon speciál NPK 18-18-18 + 3 MgO + 2 S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn - používá se formou závlahy, kapkové závlahy, aplikací na list.

 • o        KEMIRA FERTICARE II NPK 24-8-16 + 4 % MgO – hnojivo rozpustné ve vodě k základnímu hnojení a přihnojení kořenové zeleniny do nasazování plodů a jako listovou výživu okrasných rostlin, ovocných stromů…

 • o        KEMIRA FERTICARE III NPK 10-5-26 + 4 % MgO - hnojivo rozpustné ve vodě k základnímu hnojení a přihnojení kořenové zeleniny do nasazování plodů a jako listovou výživu okrasných rostlin, ovocných stromů…

 • o        KEMIRA FERTICARE IV NPK 6,4-11-31 + 3 % MgO, B, Mn, Fe, Cu, Mo, Zn – hnojivo rozpustné ve vodě, pro inaktivní substráty.

 • o        KEMIRA CROPCARE I NPK 10-16-17 + 5 % MgO, B, Mn, Fe, Cu, Mo, Zn – bezchloridové hnojivo rozpustné ve vodě k základnímu hnojení a přihnojení.

 • o        KEMIRA CROPCARE II NPK 7-11-24 + 3,3 % MgO, B, Mn, Fe, Cu, Mo, Zn – bezchloridové hnojivo rozpustné ve vodě k základnímu hnojení a přihnojení.

 • o        KEMIRA CROPCARE IV NPK12-9-17 + 3,7 % MgO, B, Mn, Fe, Cu, Mo, Zn - bezchloridové hnojivo rozpustné ve vodě k základnímu hnojení a přihnojení pro rostliny s vysokými nároky na živiny.

 • o        Naturo VINOFERT speciál NPK 13-6-15, 14 % S, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – listové hnojivo pro výživu révy vinné.

 • o        Naturo VINOFERT plus NPK 13-6-16, + 0,2 % Fe – listové hnojivo pro výživu révy vinné.

 • o        Naturo VINOFERT plus NPK 13-6-16 - listové hnojivo pro výživu révy vinné.

 • o        Zeomix NPK 7-5-5, B, Mo – kromě základních živin N, P, K obsahuje jemně mletý zeolit.

 • o        Hydrocote NPK 18-6-8 – obalované hnojivo s pomalu se uvolňujícími živinami. Je určeno pro okrasné školky, ovocné školky, lesní školky, hrnkované rostliny. Pro tato hnojiva je charakteristická povrchová úprava fungující jako membrána, která v závislosti na teplotě uvolňuje v ní uzavřené živiny do svého okolí.

 • o        Plantacote NPK 15-10-15, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn – speciální granulované hnojivo s dlouhodobými účinky a regulovaným uvolňováním živin. Hnojivo působí po dobu 4 až 8 měsíců. Obsahuje dva komponenty „startovací“ a „ zásobní“.

 • o        Plantacote NPK 20-10-15, + MgO, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn - speciální granulované hnojivo s dlouhodobými účinky a regulovaným uvolňováním živin. Doba působení 8 až 10 týdnů. Zvláště vhodné pro výrobu sazenic a přihnojování všech rostlin.

 • o        Osmocote Exact Low NPK 15-8-10 + 3 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – základní hnojivo po celou vegetační dobu.

 • o        Osmocote Exact Standard NPK 15-9-9 + 3 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – základní hnojivo po celou vegetační dobu. Přidává se do substrátů před výsadbou nebo přímo do kontejnerů a truhlíků.

 • o        Osmocote Exact Hi NPK 15-10-10 + 3 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – základní hnojivo po celou vegetační dobu. Přidává se do substrátů před výsadbou nebo přímo do kontejnerů a truhlíků.

 • o        Osmocote Plus 3 – 4 měsíce, NPK 15-11-13 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – doporučuje se při zakořeňování řízků, pěstování květin v hrncích a květin k řezu ve sklenících nebo školkařského materiálu v kontejnerech.

 • o        Osmocote Plus 5 – 6 měsíců, NPK 15-10-12 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – přidává se do pěstebních substrátů při pěstování rostlin v truhlících, kontejnerech a květin k řezu.

 • o        Osmocote Plus Tablet 5 – 6 měsíců, NPK 15-10-12 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – tabletované hnojivo, použití jako předchozí hnojivo.

 • o        Osmocote Plus 5 – 6 měsíců NPK, 10-11-18 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – přidává se do pěstebních substrátů při pěstování rostlin v truhlících, kontejnerech a květin k řezu.

 • o        Osmocote Plus 8– 9 měsíců NPK, 16-8-12 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – aplikuje se plošně nebo se zapracuje do substrátu před vysázením.

 • o        Osmocote Plus 12 - 14 měsíců, NPK 15-8-11 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – aplikuje se plošně nebo se zapracuje do substrátu před vysázením.

 • o        Osmocote Plus 16 - 18 měsíců, NPK 15-9-10 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – aplikuje se plošně nebo se zapracuje do substrátu před vysázením.

 • o        Osmocote Plus Mini 3 – 4 měsíce, NPK 16-8-11 + 2 % MgO, Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu – hnojivo se míchá se substrátem pro pěstování sadby a hrnkových rostlin.

 • o        Campofort Forte NPK 22-4-3 + 9 % MgO – mimokořenová výživa postřikem na list speciálních a zahradních plodin

 

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 09:06
 Amofos

    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno