minerální HNOJIVA - vícesložková

| pevná | kapalná s obsahem mikroelementů |


     Tvoří skupinu hnojiv, která obsahují dvě a více hlavních živin. Podle jejich počtu se dělí na dvousložková, třísložková a vícesložková. K nejdůležitějším vlastnostem vícesložkových hnojiv patří obsah přijatelných živin a jejich vzájemný poměr.

     Výhodou u těchto hnojiv je rovnoměrné zastoupení živin v granuli, umožňující stejnoměrnou aplikaci, mají příznivé fyzikální vlastnosti, odpadá míchání jednoduchých hnojiv, obsahují méně škodlivého balastu. Používání vícesložkových hnojiv je ekonomicky výhodnější. Jedinou nevýhodou je konstantní poměr živin, který je možno napravit výrobou hnojiv s různými obsahy a poměry živin.

     Podle způsobu výroby vícesložkových hnojiv je rozdělujeme na vícesložková hnojiva směsná (smíšená) a kombinovaná.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 09:04
 


    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno