minerální HNOJIVA - draselná

| chloridová | síranová | kapalná draselná hnojiva | zásady použití draselných hnojiv

 
zásady použití draselných hnojiv


     Při používání draselných hnojiv je třeba mít na zřeteli půdní vlastnosti včetně zásoby K v půdě a nároky pěstovaných plodin. Draselná hnojiva jsou ve vodě dobře rozpustná, draslík se váže na sorpční komplex a uvolňuje kationty do půdního roztoku. Na nasycených půdách se ze sorpčního komplexu vytěsňují Ca a Mg, váží se na chlór a vyplavují se. Tím dochází k nežádoucímu okyselení půdy, ale na druhé straně se zbavujeme chlóru. Na sorpčně nenasycených půdách se ze sorpčního komplexu vytěsňuje H+ a půda se okyseluje HCl. Proto nesmíme zapomínat na vápnění (na vyvázání 100 kg chlóru je v půdě zapotřebí 56,5 kg Ca).

     V sortimentu převažují draselná hnojiva chloridového typu. Používají se na všechny druhy půd, ale méně vhodné jsou na půdy silně kyselé (odvápněné) s malým nebo žádným obsahem CaCO3 a na půdy náchylné na kornatění (vysoký obsah Na). V případě, že není jiná možnost a jsme nuceni použít hnojiva chloridového typu k plodinám citlivým na chlór, aplikaci provedeme na podzim, aby došlo k jeho vyplavení. Hnojiva síranového typu používáme výhradně k plodinám citlivým na chlór. Doba aplikace draselných hnojiv:

  • na lehkých písčitých půdách zejména v humidní oblasti v předseťové přípravě a zapravíme kultivačním nářadím,

  • na středních a těžkých půdách je možno draselná hnojiva a aplikovat na podzim pro jařiny a zapravit orbou (zejména pro plodiny citlivé na chlór),

  • na středních a těžkých půdách a pH nad 5,5 a nízkou zásobou draslíku lze použít na půdách s dobrou fixační schopností zásobní hnojení draslíkem. Přitom draselná hnojiva zapravujeme orbou, nejlépe společně s fosforečnými hnojivy a chlévským hnojem.

     Draselná hnojiva lze aplikovat také na list např. na louky a pastviny, na vojtěšku a vojtěškotravní směsi, a to nejlépe brzy na jaře, na rovinatém terénu i na podzim.

     Na kyselých lehkých půdách s pH pod 5,5 se zásobní hnojení draslíkem nepoužívá.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:58
 

 

    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno