minerální HNOJIVA - draselná

| chloridová | síranová | kapalná draselná hnojiva | zásady použití draselných hnojiv


   Draselná hnojiva jsou látky, v nichž je oceňován draslík jako hlavní živina. Kromě draslíku mohou tato hnojiva obsahovat určité množství jiných biogenních prvků (Mg, Ca, B aj., z užitečných Na, Cl aj.).

    Suroviny pro výrobu draselných hnojiv pocházejí z přirozených ložisek draselných solí, která vznikla odpařováním mořské vody. Opakovaným přítokem další vody se soli zahušťovaly a krystalizovaly. Průmyslová draselná hnojiva se vyrábějí rozemletím a rozpouštěním nízkoprocentních surových solí a následnou flotací.

     K přirozeným draselným solím počítáme:

  1. Sylvinit – směs sylvinu (KCl) a halitu (NaCl) – 12-22 % K2O

  2. Karnalit – podvojná sůl KCl . MgCl2 . 6H2O – 10-16 % K2O

  3. Tvrdá sůl – směs sylvinu a halitu s příměsí anhydridu, kieseritu, langbeinitu a polyhalitu s obsahem 15 % K2O

  4. Kainit – KCl . MgSO4 . 3H2O

  5. Kainitit – směs kainitu a halitu s obsahem 12-16 % K2O

Koncentrovaná draselná hnojiva se dělí na chloridový a síranový typ.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:53
 

 

    


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno