Vápník

| význam vápníku | symptomy nedostatku a nadbytku vápníku |

 

Symptomy nedostatku a nadbytku vápníku

| fotografie deficitů vápníku u kulturních plodin


            Při nedostatečném zásobení rostlin vápníkem dochází k poruchám na kořenovém systému, který je ve srovnání s nadzemní částí citlivější. U rostlin hydroponicky pěstovaných bylo prokázáno, že poškození začíná hnědnutím epidermu a korových buněk. Kořeny jsou krátké a odumírají směrem od špičky. Kořenové vlášení se netvoří vůbec nebo málo a boční kořeny se nevyvíjejí. Kořeny slizovatí a rozkládají se.

            Další příznaky se objevují na mladých částech rostlin - zvláště listech. U mnoha druhů začínají okraje těsně za špičkami listů blednout. Vedle chloróz je charakteristická zvláště chlorotická kropenatost mladších listů. Symptomy se prohlubují na mladších listech. Chlorózy vedou u některých rostlin (řepa, košťáloviny, tabák) k hákovitímu zakřivení nerozvinutých čepelí. Jestliže listy neodumřou, tvoří se ve střední části čepele tmavé nekrózy. Chlorotickým a nekrotickým změnám předchází hnědnutí nervatury listů.

            Výrazněji se jeví poškození u stonků. Na hypokotylu se vyloučí kapka sekretu, hypokotyl se stává sklovitým a hnědne. Poškození se rozšiřuje dolů ke kořenům, pletivo hnědne, buňky se rozpadají, rostlina se na zaškrceném místě ohýbá. Výhony v paždí listů krní a rostliny nabývají keřovitý vzhled.

            Reprodukční orgány jsou rovněž postiženy. Tvorba semen a plodů je silně brzděna, i když tvorba květů probíhá normálně. Pyl může být sterilní a u obilovin jsou plevy prázdné. Semena jsou malá a zasychají.

            Nadbytek Ca v půdě rostlinám v podstatě neškodí s vyjímkou rostlin kalkofóbních. U některých rostlin podporuje nadbytek Ca srdéčkovou hnilobu (cukrovka), žloutenku (réva vinná). Při přehnojení Ca je ovlivněn příjem jiných iontů (Fe, Mn, Zn) a narušuje se rovnováha živin.

            Nedostatečný obsah Ca v potravním řetězci způsobuje poruchy humorální regulace, homeostázy vápníku vyvolávají závažné zdravotní problémy u lidí i zvířat všech věkových kategorií. K vážným poruchám náleží rachitida a osteoporóza. Na vzniku osteoporózy se podílí v prvé řadě deficit Ca v potravě, zvýšená konzumace tuků, bílkovin aj.

 

   


nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 14:56
 Hořká pihovitost jablek (deficit Ca)Zahnívání plodů papriky (deficit Ca)Lámání vegetačního vrcholu (deficit Ca) 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno