Živinný režim půd

| makroelementy v půdě | mikroelementy v půděužitečné prvky | těžké kovy v půdě |

 
užitečné prvky v půdě


         Mezi tyto prvky řadíme takové, které příznivě ovlivňují růst rostlin.

        Sodík - v půdě je jeho obsah nižší než draslíku. Minerály obsahující sodík se snadno rozkládají a uvolněný sodík přechází do vodorozpustné formy. Do půdy se dostává převážně průmyslovými hnojivy a závlahovou vodou. Sodík zhoršuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy peptizací koloidů. Na2CO3 vede k zasolení půd.

         Chlór -se v půdě vyskytuje ve formě aniontu Cl-, které se neadsorbují. Do rozpustných forem se dostávají zvětráváním hornin, z ovzduší (vulkanická činnost, průmyslová centra 4-10 kg Cl.ha-1.rok-1 ) a draselnými hnojivy.

         Křemík -je v litosféře nejrozšířenějším prvkem po kyslíku. Vyskytuje se ve všech minerálech. Rozpustná forma Si(OH)4 a H4SiO4 v širokém rozmezí pH (2-9) je v rovnováze s amorfním SiO2. Křemičitany v půdě kladně ovlivňují přístupnost půdních fosfátů výměnou sorpčně vázaného fosforu křemičitanem.

         Hliník -je v půdě součástí řady primárních i sekundárních jílových minerálů. Při neutrální nebo alkalické reakci je v půdním roztoku nepatrně rozpustný. S přibývající kyselostí se silně zvyšuje množství přístupného Al až do toxické koncentrace pro rostliny.

 

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 28.01.2004 13:02
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno