Systém Info Polní plodiny Seznamy

Polní plodiny


V prezentaci je připraven soubor polních plodin. Tento soubor je určen pro doplnění a zkvalitnění výuky především v rámci studia předmětu Obecná produkce rostlinná na agronomické fakultě, ale i dalších předmětů zajišťovaných ústavem obecné produkce rostlinné na jiných fakultách MZLU v Brně. Kromě toho může být tato prezentace využitelná zemědělskou praxí a zájemci o problematiku rostlinné produkce z řad široké veřejnosti.

Prezentace je zaměřena především na významnější druhy z hlediska rostlinné produkce, nechybí však některé méně známé druhy, které by v menší míře mohly nalézt své uplatnění (např. léčivé rostliny).

V prezentaci je možné nalézt botanické zařazení a cizojazyčné ekvivalenty názvů plodin, hospodářské využití, vyobrazeni skupiny semen s měřítkem a detailu semene polních plodin, fotografie rostlin a porostů, příp. některých důležitých rozpoznávacích znaků. Tyto informace doplňují agrotechnické údaje důležité pro pěstování uvedených plodin.

U pěstitelsky významných plodin, které zároveň reprezentují hlavní skupiny plodin pěstovaných v ČR, jsou pomocí stupnice BBCH zachyceny jejich hlavní růstové fáze.

Internetová prezentace je vytvořena tak, aby mohla být průběžně doplňována o nové plodiny a jejich fotografie.

Poděkování
Děkujeme za spolupráci na projektu všem kolegům a spolupracovníkům z ústavu obecné produkce rostlinné. Tato prezentace vznikla za podpory projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR č. 1161 v roce 2003.

Pokud se Vám naše prezentace líbí, řekněte to dál, je-li tomu naopak, řekněte to nám.

Autoři:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
MZLU Brno, Ústav obecné produkce rostlinné

Programoval:
Mgr. Leoš Neudert

Použitá literatura:
Další informace je možno najít v seznamu použité odborné literatuře