Newsletter

Seznam

Newsletter VaV

Odběratelé newsletteru VaV jsou informování o nových výzvách grantových agentu atd..

Registrace odběru zpráv       Zobrazit zprávy       Správce: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

 

Newsletter podpora studentů AF a ZF MENDELU

Tato služba slouží k podpoře studentů na AF a ZF MENDELU informováním o nabídce možných pracovních pozic, akcích propojujících univerzitní prostředí s trhem práce a akcích zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Registrace odběru zpráv       Zobrazit zprávy       Správce: Ing. Hana Syrová