Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU
                           směřující k vytvoření
                                 mezioborové integrace