Motýly je možno odchovávat od vajíček v "houseníku", v poměrně nenáročném zařízení.

Odchovávat je možno i naše běžné druhy (babočka paví oko, Nymphalis io)

U motýlů nepřijímajících potravu jde o krátkověké motýly, kteří žijí jen 5-20 dní. Jejich délku života je možno ovlivnit především snížením teploty, nejlépe na 5-10oC.

Housenky

Tato vývojová fáze rozhodující měrou ovlivňuje kvalitu celé generace. Jde o růstové stadium s úlohou intenzivně přijímat potravu, intenzivně růst a nakonec umožnit proměnu do dalšího vývojového stadia. Protože jejich trávicí soustava není členitá a je krátká, musí housenka zkonzumovat velké množství potravy. Potravní spektrum housenky je dáno tím, jestli se jedná o monofágní nebo polyfágní druhy. Pokud není potravní spektrum známo, je třeba experimentovat. Potravy by měly mít housenky vždy dostatek a potrava by měla mít vždy přirozenou vlhkost. Při nedostatku potravy je ohrožen zdárný vývoj housenek a housenky jsou neklidné. Nedostatek potravy se může projevit až kanibalismem.

I s motýli se běžně obchoduje na burzách, nebo přes internet. Nejčastěji se prodávají kukly.

© 2007