Individuální řízená pedagogická praxe (tutorovaný kurz)
(IŘPP)

Cílem kurzu Individuální řízená pedagogická praxe je připravit studenty učitelsky orientovaných bakalářských studijních programů a kurzů celoživotního vzdělávání pro úspěšné vykonání souvislé pedagogické praxe na středních odborných školách a učilištích.

Studium respektuje specifika individuální řízené pedagogické praxe studentů prezenčního a kombinovaného studia ve studijním oboru Specializace v pedagogice a kurzu Studium v oblasti pedagogických věd na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Text je koncipován tak, aby u studentů doplňoval znalosti a dovednosti získané v pedagogicky a didakticky orientovaných studijních předmětech a rozvíjel odborné kompetence potřebné jak pro pedagogickou praxi v teoretickém vyučování, tak v praktickém vyučování a odborném výcviku.