Sociální psychologie
(SPP)

Tento kurz je určen pro studenty třetích ročníků bakalářských studijního programu Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je prohloubit dosavadní psychologické znalosti studentů a rozšířit je o oblasti, které jsou pokryty vědním oborem sociální psychologie. Sociální psychologie je důležitou součástí studia budoucích pedagogů a je i předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.