Úvod do pedagogického výzkumu
(ÚPD)

E-learningový kurz s názvem Úvod do pedagogického výzkumu si klade za cíl seznámit studenty Institutu celoživotního vzdělávání v učitelském studijním programu Specializace v pedagogice se základy vědecké práce a pedagogického výzkumu. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni projektovat kvantitativní i kvalitativní výzkum, budou se dobře orientovat ve výzkumných metodách a ve způsobech analýzy a interpretace kvantitativních i kvalitativních dat. Smyslem kurzu je rozvoj samostatného metodologického uvažování.