Speciální pedagogika
(SP)

Cíle kurzu Speciální pedagogika:

  • Seznámit se s terminologií, základní metodologií speciální pedagogiky.
  • Naučit se ji vnímat jako svébytnou pedagogickou disciplínu.
  • Poznat, čím se vybývají jednotlivé pedie.
  • Pochopit význam integrace a inkluze a pokusit se ho zasadit do širších filozofických kontextů.
  • Naučit se poznatky teorie aplikovat v praxi.