Obecná psychologie
(OP)

Cílem kurzu Obecná psychologie je poznání psychických procesů, stavů a vlastností, které vytváří bezprostřední rámec všech psychických stránek. Na základě úspešného absolvování kurzu budou studenti schopni objasnit základní znaky a funkce psychických jevů, popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti).