Sociální pedagogika
(SOCPEDA)

Cíle kurzu Sociální pedagogika spočívají v získání širokého rozhledu, přiměřených znalostí a dovedností studentů o závažné problematice sociálně pedagogického vnímání souvislostí v situacích edukačního prostředí.

Obsah kurzu tvoří mozaika pohledů na problematiku prostředí mladých osob s ohledem na dřívější období a s perspektivou dalších částí osobního vývoje, přiblížení možností prevence a formování člověka prostřednictvím výchovně vzdělávacího, mimoškolního, rodinného a jiného působení. Zvláštnosti klimatu ve výchovných opatřeních, otázky prevence a korekce sociálně patologických jevů v souvislosti s hledáním místa mladých lidí ve společnosti, problematika životního způsobu a stylu mladých, mezigenerační vztahy, i možnosti řešení konfliktů etnik a národností doplňují výčet sledovaných okruhů.