Základy sociologie
(ZÁKLSOC)

Cíle kurzu:

  • představit sociologii jako vědní obor, její vztah k ostatním vědám, vysvětlit její specifičnost,
  • prezentovat užitečnost sociologie pro profesní i osobní život
  • vybavit studenty základní terminologií, která umožní orientaci v odborné sociologické literatuře a rozšíření znalostí v aplikovaných sociologických disciplínách
  • motivovat studenty ke studiu sociologických aplikovaných subdisciplín