Základy psychologie
(ZÁKPSYCH)

Tento kurz je určen pro studenty prvních ročníků bakalářských studijních programů Specializace v pedagogice. Cílem kurzu je seznámit studenty se základy psychologie tak, aby byli připraveni ke studiu základních psychologických disciplín, které jsou důležitou součástí jejich studia a předmětem státních závěrečných zkoušek na konci studia.Na začátku kurzu může být výhodou disponovat středoškolskými znalostmi z psychologie na úrovni gymnaziálních osnov, avšak není to podmínkou, protože kurz je určen i studentům, kteří mají pouze okrajové znalosti z psychologie.Na základě našich zkušeností lze říci, že znalosti základů psychologie jsou velmi užitečným pomocníkem při dalším studiu. Studenti, kteří si základy psychologie osvojí, nemusí v navazujících předmětech vynakládat nadměrné úsilí spojené se snahou chápat základní pojmy a vztahy, ale mohou se soustředit na celkové pochopení látky.