Biologie mládeže a školní zdravotnictví
(BMŠZDRAV)

Cílem kurzu Biologie mládeže a školní zdravotnictví je seznámit studenty se základní terminologií, připomenout a prohloubit znalosti o stavbě a funkci lidského těla, jeho orgánových soustavách, příčinách, příznacích, rozvoji, diagnostice, léčbě a prevenci vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění. Seznámit studenty s rolí výživy, pohybové aktivity a stresu při ovlivňování zdravotního stavu, s problematikou sociálně patologických jevů, pozitivními a negativními momenty, jakými škola ovlivňuje zdraví.