Pedagogická psychologie
(PPPA_1)

Cíle kurzu Pedagogická psychologie:

  • seznámit studenty se základními poznatky sociální pedagogiky, jejími specifickými zvláštnostmi;
    objasnit sociální vlivy sociálního prostředí na edukační proces;
    přiblížit problematiku výchovy ve volném čase, volným časem a pro volný čas.